°C 21

Jaskanci na edukaciji Crvenog križa

18.09.2018.

Redakcija

Od 14. do 16. rujna održana je 2. edukacija Županijskog interventnog tima u kampu Crvenog križa u Selce u organizaciji Društva Crvenog križa Zagrebačke županije i ravnateljice Andree-Silvije Hotujac.

Edukacija za članove interventnih timova gradskih društava Crvenog križa održana je iz psihosocijalne podrške, službe traženja i pružanja prve pomoći. Na edukaciji je sudjelovalo 8 članova Interventnog tima Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko.