°C 14

Otvara se izložba "Uskrsne meditacije"

29.03.2017.

majai

Predblagdansko razdoblje u kojem se nalazimo u Jasku donosi prigodnu izložbu pod nazivom "Uskrsne meditacije", autora Vjekoslava Skrbina.

Za izložbu Uskrsne meditacije autor je odabrao slike iz više ciklusa, nastalih kroz posljednjih desetak godina u promišljanju tema kršćanske sakralne umjetnosti, nadahnute i snažno obilježene likovima Isusa i Marije. Tematsku okosnicu i težište uskrsne izložbe u Jaski predstavlja Skrbinov ciklus Meditacija, serija slika u tehnici ulja na platnu razmjerno velikih formata. Nastajale su kroz razdoblje od 2010. do 2013., a samom je slikanju prethodilo vrijeme dubokog promišljanja, meditacije o Djevici, kroz koje se postupno oblikovao tematski koncept ciklusa i njegova likovna vizualizacija.

Posebnu cjelinu predstavlja jedno od ranijih, izrazito duhovno koncipiranih autorovih djela, dramatičnom ekspresivnošću ispunjeni triptih Torinsko platno iz 2006., nadahnut misterijem Kristove žrtve, smrti i uskrsnuća. Ideja je realizirana kroz viziju za mnoge kontroverznog platna s vrlo jasno prepoznatljivim tragovima mističnoga tijela, u kojem mnogi već stoljećima vide lik umrloga Isusa Krista. Sljedeća likovna cjelina ove sakralne izložbe jest serija U znaku križa, četrnaest akvarela u kojima autor, varirajući formu i simboliku križa, s jedne strane evocira promišljanje postaja Križnoga puta, dok s druge prikazuje križ kao spasonosni simbol iskupljenja i pobjede Dobra nad Zlim.

Skrbinov ciklus slika sakralne tematike doimlje se izrazito snažno i duboko. Ekspresivnost boja i rječita simbolika dovoljno su jake da ne ostavljaju prostora površnoj narativnosti. Sve je na svome mjestu, jasno i kompozicijski dorečeno. Stoga će kroz susret s ovima slikama i neki drugi ljudi možda pronaći trenutak za meditaciju, za smireni susret sa sobom, sa smislom života i svijeta u doživljaju uskrsne radosti kroz dodir beskrajne ljubavi i dobrote Njega koji je Put, Istina i Život.

Predgovor katalogu izložbe u Gradskoj galeriji napisala je povjesničarka umjetnosti Vida Pust Škrgulja, koja će o slikarevu ostvarenju govoriti na otvorenju izložbe.

Izložba će biti otvorena u petak, 31. ožujka, u 20 sati u Gradskoj galeriji Jastrebarsko.