°C 2

Sanirana klizišta na Plešivici, uskoro Miladina i Vranov Dol

03.10.2016.

Nefertum IT

Pri samom su kraju radovi na sanaciji klizišta na ŽC 3055, točnije na Šipkovici i Plešivici. Prometnica će uskoro biti i asfaltirana te sigurna za sve sudionike u prometu.

Na navedenim klizištima izvršeni su radovi iskopa starog materijala i navoz novog, drenažni radovi sa svrhom stabilizacije terena, kao i postavljanje kanalica za oborinsku odvodnju, a završni radovi obuhvatit će sanaciju same prometnice odnosno asfaltiranje.

- Prema informacijama koje smo primili iz ŽUC-a, izrađeni su projekti vezani za sanacije klizišta na području Miladina i Vranov Dola, nakon čega slijedi postupak nabave za izvođenje predmetnih radova – rekli su u gradskoj upravi.

klizpleš1.jpg
(Foto: Grad Jastrebarsko)