°C 4

Aktualac: Kada će vojarna u ruke Jaskanaca?

11.06.2018.

Maja Ivčić

Pitanja na aktualnom satu posljednje sjednice Gradskog vijeća pristizala su s oporbenih klupa. Ukupno je pet vijećnika postavljalo pitanja među kojima su na površinu isplivale teme uređenja okoliša, brige o infrastrukturi, mjesnim odborima i vatrogascima te pitanje vlasništva nad vojarnom.

MOST-ov vijećnik Roman Rodić raspitivao se o bivšoj vojarni, odnosno zanimalo ga je zašto ona još uvijek nije u vlasništvu Grada Jastrebarskog. Osvrnuvši se na činjenicu da su od 2001.godine do danas gradovima diljem Hrvatske vojarne darovane od strane države, te su oni te prostore preuredili i prenamijenili, Rodića je zanimalo zašto to ne može učiniti i Grad Jastrebarsko odnosno je li Grad pripremio svu potrebnu dokumentaciju da bi se to pitanje riješilo. "Ako jest, tko je kriv što to još uvijek nije riješeno?"-upitao je Rodić.-Krivi su i svi i nitko-odgovara gradonačelnik Novosel i dodaje kako je svaka nova administracija koja je bila na vlasti mijenjala pravila igre. Unatoč tome, rekao je kako misli da je od strane Grada učinjeno sve po tom pitanju, pa i sastanak s ministrom Marićem na kojem su dogovoreni daljnji koraci i parcelacija prostora.

-Nakon što se parcelacija odradi geodetski bit će provedena u katastru i tada taj prostor dobiva potpuno novi broj čestica o kojima ćemo onda pojedinačno moći razgovarati na način da prema stvarnim potrebama Grada ulazimo u taj prostor. Sve ono što će biti javni sadržaj ili sadržaj u vlasništvu Grada bit će prepušteno Jedinicama lokalne samouprave bez naknade, a ukoliko bi bilo nekih sadržaja koji su komercijalnog tipa onda bi tada zemljište sukladno propisima išlo u kontekstu prodaje, javnog natječaja, i tako bi prodavatelj bila država, a ne jedince lokalne samouprave, osim ako ovaj Zakon koji je u pripremi na neki način to drugačije ne regulira- kazao je Novosel.

Rodić je ipak na kraju zatražio da mu se pismeno dostavi što se sve po pitanju vojarne radilo proteklih godina.

Bučni šahtovi u južnoj zoni

Vijećnik je upozorio i na problem šahtova u južnoj zoni grada istaknuvši da stvaraju veliku buku kad po njima prolaze teretna vozila, što se glasno čuje u noćnim satima. Kazao je i kako ima saznanja kako se taj problem riješio u drugim gradovima te je upitao je li moguće tako nešto napraviti u Jastrebarskom.

Gradonačelnik je odgovorio kako je upoznat s tim problemom kojeg je na području Jaske rješavala tvrtka Posel tako da je ugradila nove šahtove s okruglim poklopcem. Posao se, kaže Novosel, odrađuje prema prioritetima.-Mogu vam reći da pojedinačno nije to toliko velik, ali nije ni mali iznos da bismo mogli ove godine zamijeniti sve šahte. Tako da rješavamo one lokacije koje su prioritetne, a ako postoji objektivni razlog da se u onom okruženju nešto radi, zadužit ću Upravni odjel da obiđe, i ako zaista postoji neka lokacija koja je alarmantna nju ćemo zamijeniti. Polako ćemo sve kroz nekoliko godina i zamijeniti – kazao je.

Luka Cipurić (HDZ) upozorio je da su mu se građani požalili o hidrantima na području grada koji nisu u funkcionalnom stanju te je pitao mogu li se popraviti i apelirao da se hidranti saniraju i provjere. Gradonačelnik je kazao da se hidrantska mreža svake godine provjerava u suradnji s Vatrogasnom zajednicom i Vodama Jastrebarsko, no da postoje lokacije na kojima su hidranti koje je pregazilo vrijeme.

-Tamo gdje se hidranti ne mijenjaju su u pravilu lokacije u kojima nema dovoljno pritiska jer postoji minimalni pritisak odnosno minimalni profil cijevi koji mora biti da bi mogao propisno raditi. Na tim mjestima gdje ugradnja hidranata nije moguća se čeka rekonstrukcija cjevovoda i onda ugradnja hidranata. Svake godine pokušavamo što više ovakvih situacija riješiti-kazao je Novosel.

Plan zaštite od požara potrebno je uskladiti

I drugi HDZ-ov vijećnik, Andrej Krlin imao je dva pitanja. Zanimalo ga je radi li se što po pitanju usklađenja pravilnika o financiranju mjesnih odbora sa stvarnim stanjem na koji se financiraju na što će vijećnik dobiti pisani odgovor, a gradonačelnik je kazao kako se nada dobroj suradnji s mjesnim odborima. Krlin je predložio da se s mjesnim odborima održe sastanci u Gradskoj upravi kako bi se poboljšalo njihovo funkcioniranje na što je gradonačelnik odgovorio da se umjesto sastanaka u uredu radije prakticira rad na terenu u suradnji kolegom Fabijanićem kojemu se Mjesni odbori uvijek mogu obratiti.

Drugo pitanje vijećnik je uputio načelniku Stožera za zaštitu i spašavanje Stipi Bučaru i upitao da li su poduzete mjere za usklađivanje procjene ugroženosti u planu zaštite od požara s novonastalim uvjetima, a koje bi se trebale svakih 5 godina usklađivati.

-Kako se mijenja Zakon tako mi isto moramo uskladiti plan zaštite od požara u dogovoru s Vatrogasnom zajednicom, a i isto tako prema naputcima Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Kako je vatrogasna zajednica u zadnje vrijeme imala dosta problema sa svojim sjednicama, evo i nakon sada ove njihove održane skupštine krenut ćemo u usklađenje tog Zakona i plana zaštite od požara tako da ćemo s Vatrogasnom zajednicom izraditi taj plan i naknadno ga uskladiti-odgovorio je Bučar.

Prijavite vlasnike zapuštenih parcela

Dva pitanja za gradonačelnika imao je i potpredsjednik Gradskog vijeća Filip Tončić (HSS). Najprije je upozorio na velik broj zapuštenih parcela odnosno šumskih puteva kroz koje se građanima teško probiti do njihovih parcela. Tončić je upitao postoji li neka uputa za građane kako se postaviti u toj situaciji.

Novosel je kazao da je zapuštenih parcela na području gradskih naselja sve više i da je njihovim vlasnicima teško stati na kraj. Najavio je stoga i pojačanje u radu komunalno redarske službe te apelirao na građane da prijave vlasnike zapuštenih parcela kako bi im se ušlo u trag. Naglasio je kako ne dolazi u obzir da Grad uređenje tih puteva preuzme na sebe jer bi to moglo slomiti gradski proračun. Također je istaknuo da se građani za bilo kakve probleme mogu obratiti komunalnom redaru.Tončić je upozorio na neurednost zelenih otoka na području Plešivice gdje građani konstantno odlažu glomazni otpad te zamolio da se na isto pripazi.

Gradonačelnik se složio da tu postoji problem te zadužio resornu pročelnicu da u suradnji s Cestama Jastrebarsko i koncesionarom koji odvoze otpad pojačaju uređenje posebice u vrijeme manifestacije Dana vina kada se Plešivička vinska cesta prezentira posjetiteljima. Apelirao je na građane da ubuduće tamo ne odlažu glomazni otpad već da to mogu besplatno učiniti na reciklažnom dvorištu.

O neuređenosti javnih površina upozorio je i vijećnik Miljenko Pavlaković (HDZ) koji je spomenuo visoku travu odnosno sadnice na raskršću prema Cvetkoviću, što je nepregledno za vozače. Gradonačelnik je rekao kako će službe obići lokaciju te prema potrebi promijeniti sadnice.