°C 20

Aktualac: Sljedeće godine nova cijena odvoza otpada?

19.12.2018.

Juraj Odrčić

Gradski vijećnici na jučerašnjoj sjednici imali su priliku postaviti pitanja gradskome vodstvu na aktualnome satu, a ponajviše su ih zanimali problemi s rasvjetom te male komunalne akcije. Aktualni sat otvorio je vijećnik Leon Batušić pitanjima oko europskih projekata, sterilizaciji napuštenih pasa te rotora na Trešnjevci.

- Kada će početi gradnja rotora - moj odgovor je ne znam! Prije tri godine smo se potrudili da se na razini Hrvatskih cesta isprojektiraju rotori Trešnjevka i Plodine-Konzum, Grad je projetirao rotor križanja ulica Bana Jelačića i Petra Svačića te obilaznice GG1 i Radničke ceste. Svi ti projekti čekaju, za neke od njih treba potpisati sporazume s Hrvatskim cestama i želim vjerovati da postoji politička voljda da se ove projekte Grada nastavi provoditi kako je to bio slučaj i do sada - odgovorio je gradonačelnik Novosel pohvalivši se da po pitanju europskih projekata je aktualno pet projekata vrijednosti 185 milijuna kuna, traže se sredstva u visini 90 milijuna kuna za devet prijavljenih projekata, a pišu se i novi u visini do 60 milijuna kuna. Na pitanje o sterilizaciji pasa vijećnik je dobio odgovor da se odredba Zakona odnosi na sterilizaciju pasa u skloništima radi kontrole broja napuštenih životinja, a vijećnik je dodao da ne slaže s prisilnom sterilizacijom.

Vijećnica Snježana Janković upitala je gradnji parkirališta kod osnovne škole, na što joj je odgovoreno da će sredstvima Zagrebačke županije, a dijelom i Grada, ono se krenuti graditi početkom građevinske sezone sljedeće godine. Vijećnica je dobila i odgovor da aktivnosti tvrtke Chemis na njihovom zemljištu se ne odnose na preuzimanje poslova od tvrtke Remondis Madison za koje tvrde da nikada nisu bili ni zainteresirani. Upitala je i što će se događati s cijenom odvoza kućanskog otpada?

- Glede poskupljenja cijena odvoza, početkom listopada je zaprimljen zahtjev Eko flora za novi cjenik za obavljanje usluge odvoza otpada. Njime bi se odvoz naplaćivao po volumenu spremnika i broju pražnjenja, a u zahtjevu koncesionara se predlagalo da u dosadašnjoj cijeni od 57,09 kn - za posude 120 litara, odvoz miješanog komunalnog otpada vrši tri puta mjesečno umjesto jednom tjedno uz uvjet da se bio otpad kompostira dok bi četri odvoza iznosila 61,29 kn. Ukoliko bi se odvojeno vozio biotopad cijena bi bila veća i iznosila bi 97,29 kn - pojašnjavala je pročelnica Stremčki-Šlat kako je na takav zahtjev koncesionara gradonačelnik Novosel zatražio očitovanje koncesionara s podacima iz kojih će se vidjeti omjer troškova tih koji čine cijenu skupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada i bio otpada.

- Obavijestili smo koncesionara da osiguraju ispunjenje uvjeta potrebnih za uvođenje naplate odvoza otpada po volumenu spremnika i broju pražnjenja do 12. ožujka 2019. Očekujemo u narednom razdoblju dobiti novi zahtjev o cijenama koji ćemo razmotriti - zaključila je pročelnica.

Vijećnik Andrej Krlin upitao je zašto su učestali problemi s uličnom rasvjetom te zašto ove godine mjesni odbori i gradske četvrti nisu Gradu trebali dostaviti plan malih komunalnih akcija odnosno ulaganja koje traže na svom teritoriju.

- Moram priznati da je bilo puno kvarova, to možemo pripisati starosti rasvjetnih tijela koja su zamjenjena prije desetak godina. Negdje cijela naselja nisu imala rasvjetu gdje je bilo kvarova na elektro mreži, pokušavali su se riješiti kvarovi koji su se opet pojavljivali. Većina problema je riješena, no treba reći da se to dogodilo u kratkom periodu u kojem se poklopilo s blagdanskim kićenjem Grada i na tržištu nema operative koja može to kooridnirati. Sada se kreće s intenzivnim popravcima po naseljima - odgovorio je gradonačelnik dodavši da realizacija projekta NewLight će osigurati bolju rasvjetu na period od sljedećih 10 godina.

Za zahtjeve mjesnih odbora o malim komunalnim akcijama gradonačelnik je odgovorio kako zakonom više nema obveze izrade planova od strane mjesnih odbora, ali da to ne znači da akcija neće biti.

- Sve što je sadržano proračunom i planom održavanja, a imamo prilično tamo novaca, bit će rješavano kroz male komunalne akcije. Nema bojazni i novac će se trošiti za one akcije koje traže građani i mjesni odbori, a mi u Gradu procijenimo da su važni - odgovorio je gradonačelnik.

Tomislav Preprotić upitao je mogu li se popraviti kandelaber u ulici Vlatka Mačeka te rupa na cesti u Bana Jelačića na broju 10 kod nekadašnje gostionice, te ga je zanimalo kako je nastao građevinski otpad koji se stvorio na Sajmištu. Gradonačelnik je ponovio da će se popravci javne rasvjete intenzivirati, a glede opetovanog problema pojavljivanja rupe u ulici Bana Jelačića da će nastojati trajno rješiti problem. Glede građevinskog otpada će istražiti i pisano odgovoriti.

Nedjeljko Bujan upitao je kako teku pregovori oko preuzimanja prostora Vojarne, na što je gradonačelnik odgovorio da je zbog zastoja uputio oštro pismo ministru Mariću te očekuje odgovor.

Romana Rodića zanimalo je zašto na prostorima novih detaljnih urbanističkih planova nema nikakvih građevinskih aktivnosti, a jednako kao i vijećnik Miljenko Pavlaković zanimalo ga je što se događa s pješačkim kolnikom koji prolazi pored Princess centra.

Gradonačelnik je pojasnio da se DPU Južna zona radio zbog kružnog toka i nadvožnjaka preko pruge, mjenjao se i prostorni plan da se u njega uklopi nova osnovna škola, a da mnogi planovi ostanu samo mrtvo slovo na papiru objasnio je na primjeru DPU Pečkarica.

- DPU Pečkarica to je plan napravljen jer smo imali veliki pritisak vlasnika parcela, to je potencijalno područje za novo naselje. Provedba tih planova stane na novcu. Svi oni koji imaju u glavama građevinske čestice u sredini tih zona, a ne možete ništa graditi jer do njih ne postoji cestovni pristup, kada krenemo u pregovore za gradnju mrežu prometnica ispadne da bi Grad svaki metar tih njiva trebao platiti po 100-200 kn. Kada vlasnici budu razmišljali da odricanjem u korist javnog dobra sami sebe čine usluga tada ćemo te projekte staviti u funkciju. To je dobra volja Grada da krenemo u aktivaciju, a zastanemo na milijunima za otkup tih njiva - pojasnio je gradonačelnik Novosel.

O nogostupu je gradonačelnik odgovorio da će u prvim danima sljedeće godine od nadvožnjaka do kraja nogostupa ići javna rasvjeta. Vijećnik Pavlaković dodao je kako ovaj nogostup trenutno ne vodi nikamo, a na drugo pitanje g. Pavlakovića o razmjeru uplata prireza u gradsku blagajnu i vraćanja iz nje kroz ulaganja gradonačelnik je odgovorio kako su takve podatke tražili od Porezne uprave, no da ih ona ne može tako prikazati. Vijećnik Pavlaković je zatražio da mu se pisano onda dostave podaci iz Grada o visinama ulaganja po mjesnim odborima.