°C 17

Aktualac u Klinči: Projekt New light riješit će nezadovoljstvo javnom rasvjetom

21.11.2018.

Maja Peranić

Troje vijećnika imalo je pitanja za načelnika Klinča Sela Miljenka Vučkovića na aktualnom satu 14. sjednice Općinskoga vijeća održane u ponedjeljak. Dosta nezadovoljstva izaziva javna rasvjeta na području općine, a koja je izgleda problem i na širem području.

Vijećnik Mijo Pustaj (HDZ) istaknuo je kako sve češće dolazi do pregaranja brojnih rasvjetnih tijela na području općine, vijećnik Stjepan Kupres (HDZ) upozorio je na dotrajale električne stupove koji ugrožavaju sigurnost mještana u Vrbanićevoj ulici, a zasigurno ih ima i u drugim dijelovima općine, a Andreja Grdiša (SDP) također se žalila na rasvjetu i to kod pješačkog prijelaza na staroj karlovačkoj u centru. Odgovore na sve ove probleme trebao bi dati HEP koji je u nekoliko navrata kontaktiran, a načelnik Vučković kazao je kako će se i dalje nastaviti s apelima.

Apel vezan za rasvjetu uputio je i predsjednik vijeća Mirko Horvatić (HDZ) koji je izrazio nezadovoljstvo koncesionarom koji održava javnu rasvjetu na području općine. Horvatić je kazao kako bi se koncesionaru trebao dostaviti prigovor radi češće kontrole rasvjetnih tijela na području općine.

No svi problemi bi uskoro ipak trebali trajno biti riješeni jer početkom godine trebalo bi krenuti provođenje projekta NEW LIGHT putem kojeg će se sva javna rasvjetna tijela na području općine zamijeniti novom, učinkovitijom, niskoenergetskom javnom rasvjetom. O projektu se raspitivao vijećnik Pustaj.

-Projekt New light je krenuo u prvu etapu, raspisan je natječaj za izvođača radova koji traje do 5. prosinca do kad se dostavljaju ponude. Tada se trebaju dostaviti ponude, a početkom godine bi se trebalo krenuti sa zamjenom rasvjetnih tijela na ekološku rasvjetu – kazao je načelnik.

Vijećnik je također zamolio načelnika da apelira na HEP u vezi zahtjeva za izmještanje brojila u društvenom domu Repišće.

Uskoro lokacijska dozvola za reciklažno dvorište

Mijo Pustaj pitao je i ima li pomaka u projektu reciklažnog dvorišta na području Općine. Načelnik je odgovorio kako se to pitanje odvija vrlo sporo, no Općina je nadomak lokacijske dozvole koju kao dopunu dokumentacije koju je već predala treba dostaviti Ministarstvu državne imovine. Naime, gradnja reciklažnog dvorišta planirana je u gospodarskoj zoni Klinča Sela na čestici kojoj je suvlasnik država, a Općina radi na tome da joj država bez naknade dodijeli prepusti taj dio.

-Još prije četiri godine predali smo dokumentaciju u tadašnji DUDI, a sada opet u Ministarstvo. No, trebamo je stalno nadopunjavati s nečim, ovog puta je to lokacijska dozvola. Ona bi trebala biti ishođena najkasnije sljedeći tjedan i onda trebamo nadopuniti zahtjev jer u pravilu se takvo zemljište dodjeljuje bez naknade, ali moramo imati lokacijsku dozvolu-objasnio je Vučković.

Cesta Repišće-Beter po planu

Vijećnik Kupres raspitivao se o projektu rekonstrukcije ceste Repišće-Beter te ga je zanimalo hoće li biti problema u financiranju te koji su rokovi za završetak radova.

- To je investicija koja se financira iz EU fondova. Predali smo zahtjev Agenciji za plaćanja za avans i on nam je odobren u iznosu od 50%, dakle oko 2,5 milijuna kuna. Agencija je sama promijenila metodu i ubrzali su proceduru tako da oni koji su kasnije predali zahtjeve su već dobili sredstva, a oni koji su ih ranije predali, kako naše Komunalno za vodospremu Tržić još ih čekaju. Na cesti sve ide svojim tijekom, treba se najprije riješiti klizište. Rok za radove je 12 mjeseci pa vremena ima dovoljno da se to izvrši – odgovorio je načelnik.

Na pješačkom prijelazu potrebna i policija

Vijećnica Andreja Grdiša istaknula je problem školaraca prilikom prijelaza karlovačke ceste na samom ulazu u Klinča Sela iz smjera Jaske.

-Zanima me jeste li se možda konzultirali sa strukom i tražili rješenje jer iako je tamo signalizacija ne poštuje se brzina i vozači se ne zaustavljaju pa djeca čekaju da prijeđu cestu i po 15 minuta. Da li se zatražilo dodatno rješenje uz signalizaciju, jer djeca ne mogu prijeći cestu? - pitala je Grdiša.

Načelnik Vučković odgovorio je da se može raspitati kod struke koje su još mogućnosti za označavanje takvog prijelaza te kazao kako će kontaktirati policiju da u vrijeme početka nastave pojača nadzor brzine na toj lokaciji.