°C 10

Gradsko vijeće sutra zasjeda

05.06.2018.

Maja Ivčić

Gradsko vijeće Grada Jastrebarsko sutra će održati svoju 8. sjednicu. Na Dnevnom redu ovog puta se nalazi 14 točaka, a prethodit će im kao i uvijek aktualni sat.

Vijeće će donositi odluke o javnim priznanjima Grada, Savjetu mladih, o izmjenama i dopunama prostornog odnosno urbanističkog plana, a izvješće o radu podnijet će im gradska tvrtka Ceste Jastrebarsko d.o.o.
Na dnevnom redu su još i točke koje se tiču predstavljanja projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture te Plan mreže dječjih vrtića.

Evo i cjelokupnog Dnevnog reda:

1. Predstavljanje projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko“
2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu
3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog
4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog
5. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarsko
7. Prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog
8. Prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
9. Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju darovanja nekretnine
11. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Jastrebarsko
12. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog
13. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2018.
14. Razno