°C -2

Izgradnja nadvožnjaka preko pruge u Zdenčini bliža realizaciji

09.03.2018.

Maja Ivčić

Stanovnici Općine Klinča Sela već dugi niz godina traže izgradnju nadvožnjaka preko pruge u Zdenčini. Izrazite gužve na pružnom prijelazu dodatno su naglašene u ljetnoj sezoni kada dio turista „izbjegava“ gužve na naplatnim kućicama u Lučkom. Kako bi potaknula rješavanje ovog problema Općina je naručila Prometni elaborat brojanja i analize prometa na potezu Županijske ceste od čvora Zdenčina do Karlovačke ceste.

Predmetni elaborat imao je za cilj utvrđivanje prometnog opterećenja navedene dionice ceste. Temeljem izrađenog elaborata u rujnu 2017. godine Općina je uputila zahtjev Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije za prekategorizaciju 2,3 km Županijske ceste ŽC3106 u državnu cestu. U veljači ove godine ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta kojom se cesta od čvora Zdenčina do Karlovačke ceste (D1) prekategorizira iz Županijske u državnu cestu (D543).

Promjenom nadležnosti upravljanja cestom sa Županije na državnu razinu obaveza je i adekvatnog rješavanja pružnih prijelaza. Nadvožnjak preko pruge se projektira i usklađuje s Općinskim projektima povodom čega je održan sastanak s projektantima i predstavnicima HŽ-a. Prilikom toga je utvrđeno da elementi budućeg nadvožnjaka trebaju osigurati nesmetani promet u sporedne ulice, Petra Svačića u Zdenčini i buduću pristupnu cestu za Radnu zonu Klinča Sela koja je u fazi lokacijske dozvole, a trebala bi prolaziti po trasi II. Kolodvorskog odvojka.

Osim planiranog nadvožnjaka projektom će biti obuhvaćeno pedesetak parkirnih mjesta za putnike koji putuju vlakom.

-Cjelovito rješenje prekategorizacije Županijske ceste, novoizgrađeni vodoopskrbni cjevovod za gospodarske zone i budući nadvožnjak preko pruge veliku su infrastrukturni preduvjeti koji će osigurati daljnji razvoj Općine – istaknuo je načelnik Općine Miljenko Vučković.

(izvor: Općina Klinča Sela)