°C 10

Klinča Sela: Prijavite štetu nastalu tučom

18.06.2018.

Redakcija

Općina Klinča Sela poziva sve mještane koji su pretrpjeli štetu na svojim poljoprivrednim kulturama, građevinama, opremi i vozilima da prijave nastale štete od 26. lipnja do 2. srpnja od 7 do 15 sati u prostorijama Općine Klinča Sela, Klinča Selo, Karlovačka 28 E.

Kod prijave štete u poljoprivredi potrebno je popuniti Obrazac Prijava štete, Izjavu da prijavljene kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva,  Zahtjev za potporu za 2018., (Arkod), osobna iskaznica, posjedovni list, broj tekućeg ili žiro računa.

Ako prijavljujete štetu na građevinskim objektima potreban je također Obrazac Prijava štete, Izjava da objekti nisu osigurani kod osiguravajućeg društva,  osobna iskaznica, kartica tekućeg ili žiro računa, vlasnički list, fotodokumentacija i OIB.

Kod prijave štete na opremi potreban je Obrazac Prijava štete, Izjava da oprema nije osigurana kod osiguravajućeg društva, osobna iskaznica, kartica tekućeg ili žiro računa, fotodokumentacija i OIB.

I za prijavu štete na vozilima potreban je Obrazac Prijave štete, Izjava da vozila nisu osigurana protiv tuče, osobna iskaznica, kartica tekućeg ili žiro računa, kopija prometne dozvole, fotodokumentacija i OIB.