°C 2

Na Aktualcu u Klinči o Thompsonovom koncertu, dječjem vrtiću, pješačkim stazama…

31.05.2019.

Petar Brnada

Izgradnja privatnog Dječjeg vrtića, koncert Marka Perkovića Thompsona, obnova zemljišnih knjiga, pješačke staze te izgradnja željezničkih nadvožnjaka samo su neke od tema koje su zanimale vijećnike na Aktualnom satu jučerašnje sjednice klinčaselskog Općinskog vijeća.

Raspravu je otvorio Krešimir Grdaković koji je upitao ima li Općina ikakvih informacija o izgradnji nadvožnjaka te novog željezničkog stajališta s obzirom da se u Pavučnjaku održao sastanak sa Željeznicom.

-Znate da se radi o rekonstrukciji pruge i izgradnji nadvožnjaka. Taj sastanak je imao veze s time, konkretno ovdje se radi o otkupu zemljišta. Nisam siguran ni ja radi li se o otkupu radi nadvožnjaka ili same pruge, ali u svakom slučaju radi se o otkupu dijela zemlje od fizičkih osoba radi samog projekta. Ono što znam je da je u planu i željezničko stajalište kod Donje Zdenčine tako da je to sigurno vezano uz to- odgovorio je načelnik Miljenko Vučković.

Vijećnicu Andreu Grbiša (SDP) zanimalo je u kojoj su fazi radovi na privatnom dječjem vrtiću i planira li se otvorenje u 9. mjesecu dok se drugo pitanje odnosilo na neiskorištena sredstva namijenjena zimskoj službi-

U proračunu za 2019. godinu planirano je 490 tisuća kuna za zimsko čišćenje. Znam da ostaje još period od 15.11 do 31.12. ove godine, no međutim kako u ovom kritičnom periodu od 1.1. do 31.1. nije bilo snijega i nisu utrošena planirana sredstva planira li se neka druga aktivnost i rebalans proračuna- upitala je Grdiša.

-Razgovarao sam s ravnateljicom vrtića i ona je rekla, a ja sam i sam vidio da su se neki radovi pokrenuli, tako da pretpostavljam da je to to. Ravnateljica mi je potvrdila to i rekla da će se do 1. rujna najvjerojatnije otvoriti taj vrtić pa pretpostavljam da će tako i biti- kazao je Vučković.

Kako je dodao, što se tiče zimskog čišćenja nije gledao koliko je sredstava ostalo, ali ionako će se ići u rebalans proračuna i tada će imati kompletan uvid pa će onda moći to konkretno i komentirati.

-Kada ste spomenuli dječji vrtić, ja ću reći da je gotov projektni zadatak za općinski dječji vrtić. To je jedna poprilično opsežna dokumentacija i projektni zadatak je završen. Sada nam slijedi raspisivanje natječaja za izradu projekte dokumentacije tako da ćemo možda već i na sljedećoj sjednici imati i ponude samih ponuđača ili će biti raspisan natječaj, ovisno o dinamici- otkrio je Vučković.

Vijećnicu Ivani Kišan (SDP) zanimalo je je li išta učinjeno vezano za osobnog asistenta u odnosu na dijete Rubinić s obzirom da su novci za to predviđeni u proračunu, a kod djece je vrijeme izuzetno važno.

Njeno drugo pitanje vezano je uz nadolazeći koncert, kako je i sama kazala, eminentnog hrvatskog glazbenika. Zanimalo ju je ima li općina kakve financijske koristi od toga ili nekakva financijska ulaganja.

-Što se tiče osobnog asistenta razgovarao sam s ravnateljem no nismo konkretno donijeli nikakav zaključak. Nismo za sada uspjeli dogovoriti nikakvog asistenta- odgovorio je Vučković.

A što se tiče samog koncerta, kazao je da je organizator koncerta Udruga branitelja policije Grada Jastrebarskog s time da se koncert održava na području Općine Klinča Sela, na NK Mladosti.

-Sami ste rekli da se radi o eminentnom izvođaču s područja Hrvatske koji će za sobom sigurno dovesti puno svojih fanova. Upravo sam danas gledao i reklame na televiziji, na HRT-u. Danas su počele, a bit će ih još nekoliko. Ima i dosta plakata po Zagrebačkoj županiji, što znači da se za Općinu Klinča Sela čuje nadaleko. Mislim da je to jedna dobra reklama za Klinča Sela, bez obzira tko voli izvođača ili ne voli. Ali za općinu Klinča Sela se u svakom slučaju čuje pogotovo sada kada su krenule reklame i na Hrvatskoj radioteleviziji- rekao je Vučković.

Kako je dalje kazao, Općina Klinča Sela u tome ne učestvuje financijski osim što su morali osigurati struju na NK Mladosti zbog same infrastrukture, no to je nešto što će ostati samoj općini za nekakva druga događanja i manifestacije jer su zaključili da je to dobra lokacija upravo za takve i slične manifestacije. Inače, nikako drugačije Općina financijski ne učestvuje.

-Ono što također vidim kao korist je i promocija samog kluba NK Mladost- istaknuo je Vučković.

Vijećnik Vedran Rudar (SDP) od načelnika je zatražio da mu objasni zašto nije dobio zatraženu dokumentaciju o ugovoru s izvođačem, troškovnik izvođača radova, građevinski dnevnik i knjigu vezano za obnovu Društvenog doma Klinča Sela.

- Ugovor nije u potpunosti konzumiran iz razloga što nismo imali dovoljno novca da završimo samu investiciju nego smo dobili dio novca od Ministarstva regionalnog razvoja i sukladno tome smo i napravili prvu fazu, a to je sanacija krovišta i gornje ploče i to je vidljivo. Postoji sva valjana dokumentacija kao i nadzor. Pretpostavljam da je odgovor takav jer je najvjerojatnije građevinska knjiga kod nadzornog inženjera koji je još uvijek nadzorni inženjer jer ponavljam da investicija nije završena- kazao je Vučković.

Rudara je zanimalo i u kojoj fazi je izrada dokumentacije za pješačku stazu kod novopostavljenog rasvjetnog tijela pa do pješačkog prijelaza kod NEC-a, a njegovo treće pitanje odnosilo se na to zašto se obrasci zahtjeva za dodjelu potpore nisu objavili na web stranicama Općine no spomenuo je i aktualan oglas koji se odnosi na obnovu zemljišnih knjiga katastarske općine Klinča Sela zona I. koji mu je ostao nejasan.

-Ja šaljem e-mail za zahtjev za pčelarstvo i isti dan dobivam obrazac zahtjeva. Moje pitanje je zašto se ti obrasci za sufinanciranje nisu objavili na službenim stranicama Općine jer ovako ljudi uopće ne znaju da Općina sufinancira bilo što- upitao je Rudar.

-Što se tiče pješačke staze, ja sam spominjao pješačke staze na području čitave općine odnosno projektiranja samih nogostupa na području općine i zatražio sam ponude, međutim to je izgledalo kao dosta veliki iznos i nismo išli dalje od toga zato što samih tih sredstava u ovome trenutku nemamo, a nije bilo niti adekvatnog natječaja na koji bi mogli aplicirati- rekao je načelnik dodavši pritom da su izradili dokumentaciju za pješačke prijelaze i signalizaciju u Kupincu što su tražili roditelji, a cijeli projekt sada je u postupku davanja suglasnosti u Županiji.

-Što se tiče samih obrazaca i zahtjeva i naše web stranice, slažem se da je stranica zastarjela i u tijeku je izrada nove web stranice koja će biti u svakom slučaju modernija i sigurno će biti i tih obrazaca koji će biti dostupni svima koji ih trebaju- pojasnio je načelnik Vučković.

Osvrnuo se načelnik Vučković i na zabrinutost vijećnika Rudara oko obnove zemljišnih knjiga.

-Dakle, radi se o katastarskoj općini Klinča Sela i svi vlasnici koji imaju zemljište na području te katastarske općine neovisno gdje žive njima se dostavlja službeno poziv na kućnu adresu i oni su sigurno obavješteni. Svaka osoba koja zaprimi poziv mora se potpisati na to, a onima do kojih ne možemo šalje se preporučeno s povratnicom- zaključio je raspravu načelnik Vučković.

Vijećnici su u sklopu sjednice donijeli i Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu, Usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Klinča Sela za 2018. godinu, Usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Klinča Sela za 2018. godinu, Usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2018.godinu, Usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Klinča Sela za 2018.godinu, Usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Klinča Sela za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018., Donošenju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Klinča Sela za 2018. godinu, Donošenju Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja Proračuna za 2017. godinu, Donošenju Odluke o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Klinča Sela za 2018. i 2019. godinu, Donošenju Odluke o davanju suglasnosti za provedbu aktivnosti na projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Jastrebarskom, te općinama Klinča Sela, Krašić, Žumberak, a također je istaknuto da je po ukupnim prihodima i rashodima, Općina Klinča Sela 2018. godinu završila s viškom prihoda od nešto više od 930 tisuća kuna.