°C 15

Na aktualnom satu brojna pitanja došla na red

01.12.2017.

majai

Aktualni sat 4. sjednice Gradskog vijeća održane u utorak, 28. studenog, maksimalno su iskoristili gradski vijećnici koji su ovog puta imali puno pitanja. Školstvo, ceste, prometna sigurnost, zbrinjavanje otpada pa i svinjogojska farma teme su koje su ovog puta došle na red.

Vijećnika Ivana Budišćaka (SU) zanimalo je ima li Grad informacija o gradnji svinjogojske farme u Prilipju. Gradonačelnik Novosel odgovorio je kako bi on volio da se takva farma gradi radi razvoja poljoprivrede na području grada, ali da Grad nije zaprimio nikakav zahtjev po tom pitanju te nasojavši umiriti javnost istaknuo kako se ondje ne gradi nikakva farma već da je vlasnik nabavio tek četiri svinje.

Tri pitanja za gradonačelnika imao je vijećnik SDP-a Nedeljko Bujan. Prvo je bilo vezano za ulicu u Gucima o čemu je već pitao te mu je odgovoreno kako se predmet nalazi na Županijskom sudu, a kako je od strane Grada Jastrebarskog podnijeta žalba. Raspitivao se vijećnik za vodoprivredu i na koji način se određuju prioriteti za radove vodoprivrede na području grada. Spomenuvši da su u Gucima porušena dva mosta. Što se tiče mostova gradonačelnik je zadužio službe da kontaktiraju Hrvatske vode kada će se to sanirati.

Treće pitanje bilo je vezano za požar kuće u Vukšin Šipku. Vijećnik je pitao na koji način će se pomoći stradaloj obitelji. Gradonačelnik je odgovorio kako je obitelj privremeno zbrinuta te kako će se nastojati naći neko trajnije rješenje, a od strane Grada pokrenuta je i humanitarna akcija za pomoć toj obitelji.

Inicijativa za sigurnost u Čegljima

O pitanju vijećnika Andreja Krlina (HDZ) koji je aktualizirao temu izgradnje nove škole u Jastrebarskom i gradonačelnikovom odgovoru već smo pisali ovdje. Drugo njegovo pitanje odnosilo se na prometnu sigurnost u Čegljima na nerazvrstanim cestama uz malonogometno igralište gdje bi se trebala postaviti bolja prometna signalizacija i održavati vegetacija.

-Pozivam da zajedno podignemo razinu sigurnosti mi kao Grad, Mjesni odbor i vatrogasci pa s PP Jastrebasko potražimo prijedlog struke kako bi se to adekvatnije obilježilo da se promet tamo smiri. Pozivam da napravimo tematski obilazak i tijekom ovog ili sljedećeg tjedna obiđemo lokaciju i saslušamo prilike – odgovorio je gradonačelnik Novosel.

Vijećnik je kazao kako je za takvu inicijativu Mjesni odbor već poslao zahtjev u Grad te da se nada da će to doći na red.

HDZ-ovog Tomislava Preprotića zanimalo je pak što je s otpadom ostalom od gradnje ulica koji se nalazi na Sajmištu i na koji će se način zbrinuti budući da je taj otpad opasan. Drugo vijećnikovo pitanje odnosilo se na prihode gradskog proračuna.

-Ako se sjećamo prije 4, 5 godina lokalna samouprava je ostala bez dosta sredstava politikom koju je vodila Vlada Zorana Milanovića, Vi ste gradonačelniče bili jedan od rijetkih koji ste podržali takvu politiku, a sad je pitanje zašto ste tu Vladu amnestirali, a ovu ne? - pitao je Preprotić.

Što se otpada na sajmištu tiče gradonačelnik je odgovorio kako je Grad zamoljen od ŽUC-a da tamo odloži otpadni materijal kako bi ga oni mogli iskoristiti za radove na klizištu u Jurjevčanima, a radovi su kasnili. Ostatak će se zbrinuti na zakonom propisan način. Na drugo pitanje gradonačelnik je odlučio odgovoriti kasnije prezentacijom o poreznim reformama Vlada kroz godine, a koji su utjecali na proračune gradova.

Vijećnik Roman Rodić (MOST) postavio je tri pitanja. Zanimalo ga je što je s postavljanjem mjerne stanice odnosno inicijativom prema Meteorološkom zavodu što će mu se dostaviti u pisanoj formi. Drugo pitanje odnosilo se na objekt Gradske kavane na što mu je rečeno da je rješenje obuhvaćeno projektom rekonstrukcije zgrade Gradskog muzeja za koji još nije nađen izvor financiranja.Treće pitanje bilo je vezano za Udrugu gradova koja je prihvatila prijedlog za izmjenu zakonskih propisa kojima bi se omogućilo osnivanje komunalne policije u gradovima. Riječ je o inicijativi po uzoru na europske države koje imaju komunalnu policiju učinkovitu za lokalnu zajednicu, pojasnio je gradonačelnik.

Obećanja za Svetu Janu

Nikola Ivčec (HDZ) u svojim je pitanjima zastupao svetojanski kraj pa ga je zanimalo što je s cestom u Gorici Svetojanskoj u kojoj postoji problem otpadnih voda. Također, pitao je zašto se ne uredi živica na ulazu u groblje što je upozorio još na prošloj sjednici vijeća te hoće li se napokon do kraja urediti Društveni dom u Gorici Svetojanskoj.

Na prvo pitanje odgovor će vijećnik dobiti pismeno, a što se tiče Društvenog doma gradonačelnik je kazao kako se nada da će se početkom iduće godine nastaviti ti radovi jer se ne radi o prevelikim sredstvima. Na pitanje o uređenju groblja Ivčecu je odgovorio direktor tvrtke Groblja Jastrebarsko d.o.o. Adamo Vuksan kazavši da je teren vrlo nezahvalan. Vijećnik Ivčec upozorio je da se dok je mjesni odbor upravljao grobljem ta ista živica bez problema se uređivala.

Luka Cipurić (HDZ) pitao je kako će se odvijati parkiranje na Štrosu za vrijeme Adventa te hoće li se parkiranje naplaćivati na što mu je gradonačelnik odgovorio kako naplata ostaje na snazi na prostoru na kojem je moguće parkirati.

Vijećnik Milan Frkonja (SDP) pitao je kada će se sanirati prometnica od Ivančića do Redovja u Svetoj Jani. Gradonačelnik je odgovorio kako je cesta u prvom rangu prioriteta ŽUC-a, a dinamika radova onemogućila je raniju sanaciju. Mišljenje struke bilo je da takvi prekopi prezime. Sami prekopi su sanirani te da se nada da će prometnica biti sanirana na proljeće.

SDP-ova vijećnica Snježana Janković pitala je gradonačelnika mogu li se postaviti rasvjetna tijela uz Glazbenu školu u Jastrebarskom radi sigurnosti učenika te kakva je sudbina područnih škola s obzirom na to da u njima ima sve manje đaka, a ulaže se puno.

Gradonačelnik Novosel je prihvatio inicijativu vezano za rasvjetu kod Glazbene škole naglasivši kako će se to uzeti u obzir kod projekata javne rasvjete za drugu godinu. A što se tiče problema područnih škola obećao je da će se raspitati kod ravnateljice osnovne škole.

Posljednje pitanje odnosno opasku imao je vijećnik Ignac Smetko istaknuvši kako se na odborima Gradskog vijeća članovi ne pojavljuju što im ne služi na čast te da se "kumuje sa kvorumima". Apelira na članove stranaka da se na tim sastancima pojave. Gradonačelnik se složio da takvo ponašanje nije u redu te kazao da bi se trebali izvaditi podaci i provjeriti prisutnost vijećnika na odborima kroz godine.