°C 20

Na pomolu nova afera: Pretovarna stanica Eko-Flora u Jaski radi bez dozvole! Grad ništa ne zna

19.09.2018.

Maja Peranić

Pretovarna stanica tvrtke Eko-Flor Plus u Jastrebarskom nema dozvolu za obavljanje poslova skladištenja i pretovara sakupljenog miješanog komunalnog otpada, no unatoč zabranama inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i energetike, ona taj posao i dalje obavlja.

Jastrebarsko – zeleni gradić koji prednjači po ulaganju u gospodarenju otpadom svako malo potresa neka nova ekološka afera. Nakon što su se pomalo smirile strasti oko afere opasnog otpada koji ondje prikuplja tvrtka Remondis Medison d.o.o., na površinu su isplivale informacije da niti koncesionar koji vrši uslugu prikupljanja komunalnog otpada u Jastrebarskom nema dozvolu za djelatnost pretovarne stanice.

Naime, iz dopisa Ministarstva zaštite okoliša i energetike doznaje se kako je inspekcija zaštite okoliša zabranila tvrtki Eko-Flor Plus d.o.o. obavljanje skladištenja i pretovara sakupljanog miješanog komunalnog otpada u Jastrebarskom, što ta tvrtka, unatoč zabranama i dalje čini.

"Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) pretovarna stanica je građevina za gospodarenje otpadom koja se određuje dozvolom za gospodarenje otpadom. Obzirom da tvrtka Eko-Flor Plus d.o.o. za lokaciju u Jastrebarskom, Matije Gupca bb, nema ishođenu dozvolu za gospodarenje otpadom, inspekcija zaštite okoliša je zabranila tvrtki obavljanje skladištenja i pretovara sakupljenog miješanog komunalnog otpada. Kontrolnim inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da tvrtka Eko-Flor Plus d.o.o. i dalje skladišti i pretovaruje otpad, slijedom čega je inspekcija donijela rješenje o izvršenju, te je daljnji postupak u tijeku." stoji u dopisu Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Ova tema zabrinula je posebno gradskog vijećnika Romana Rodića (MOST) koji je i na protekloj sjednici Gradskog vijeća ukazao na probleme u gospodarenju otpadom te tražio da se preispita djelatnost koncesionara.

-Nemamo osnova vjerovati u bilo kakve koncesionare već se o tako ozbiljnoj temi kao što je OTPAD moramo brinuti sami. Iz ovakvih razloga ću i dalje tražiti da se koncesija raskine i da se reciklažno dvorište i pretovarna stanica vrati u ovlasti KOMUNALNOG PODUZEĆA JASTREBARSKO! - kaže Rodić.

A iz Grada Jastrebarskog ni o ovome, kažu, nisu ništa znali. Kako navode u svom odgovoru vijećniku Romanu Rodiću niti su nadležni za kontrolu pretovara, niti su imali saznanja o ovom slučaju.

-Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) provode inspektori zaštite okoliša u navedenom Ministarstvu. Slijedom navedenog, Grad Jastrebarsko nije nadležan za provođenje nadzora nad obavljanjem djelatnosti skladištenja i pretovara miješanog komunalnog otpada. Osim navedenog, navodimo da nam nije dostavljena gore navedena obavijest od 27.srpnja 2018.godine, pa nismo niti imali saznanja da je nadležna inspekcija zaštite okoliša donijela rješenja u postupku nadzora obavljanja djelatnosti skladištenja i pretovara miješanog komunalnog otpada od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o – stoji u odgovoru Grada Jastrebarskog.

Postavlja se pitanje kako je moguće da u Jastrebarskom, gradu koji se predstavlja kao ekološki osviještena sredina, gradu koji je donedavno na čelu Ministarstva koje se bavi upravo ekološkom problematikom imao i svog sugrađanina - Jaskanca Mihaela Zmajlovića, kako to da se upravo ovdje događaju ovakvi "ekološki slučajevi"? I ako već čelnici Grada za ovaj problem, kako tvrde, nisu znali, hoće li sada kada znaju povući poteze prema koncesionaru s kojim su sklopili ugovor ili će se "loptica odgovornosti" opet prebaciti na nekog drugog, a od ovog problema oprati ruke?

Galerija slika

Na pomolu nova afera: Pretovarna stanica Eko-Flora u Jaski radi bez dozvole! Grad ništa ne zna