°C 14

Novi hidrantski ormarić u Gornjem Desincu

09.06.2017.

majai

U sklopu provjere hidrantske mreže u naseljima Gornji Desinec i Prhoć vatrogasci Gornjeg Desinca postavili su i opremili novi hidrantski ormarić osnovnom vatrogasnom opremom za zaštitu od požara uz nadzemne i podzemne hidrante.

To je četvrti hidrantski ormarić na području Gornjeg Desinca i Prhoća, a opremljen je vatrogasnim cijevima, mlaznicom i ostalim potrebnim armaturama uz nadzemni hidrant kako bi u slučaju požara oprema za gašenje požara bila dostupna i prije dolaska vatrogasne postrojbe, ističu vatrogasci.


Operativni članovi vatrogasne postrojbe DVD-a Gornji Desinec u sklopu svoje redovne aktivnosti izvršili su i preventivni pregled hidrantske mreže u naseljima Gornji Desinec i Prhoć, odnosno obišli su sve lokacije na kojima se hidranti nalaze te provjerili njihovu ispravnost i dostupnost. Pozicije podzemnih hidranata dodatno su obilježili oznakama na prometnici kako bi ih u slučaju potrebe što prije locirali.

(foto: VZGJ)