°C 5

Objavljen prijedlog liste kandidata za stipendiju Grada

29.10.2018.

Maja Peranić

Iz Gradskog proračuna će se izdvojiti sredstva za 14 novih stipendija i to 5 stipendija učenicima srednjih škola i 9 stipendija studentima visokih učilišta Sveučilišta u RH, objavili su iz Gradske uprave.

Na 1. sjednici koja je održana 26. listopada 2018, Komisija za dodjelu stipendija Grada Jastrebarskog je na temelju podnesenih Prijava i sukladno kriterijima propisanim u Natječaju za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Jastrebarskog za školsku/akademsku 2018./2019. godinu donijela prijedloge lista kandidata učenika i studenata za dodjelu predmetnih stipendija.

Prema planu, iz Proračuna će se izdvojiti sredstva za četrnaest novih stipendija i to pet stipendija učenicima srednjih škola i 9 stipendija studentima visokih učilišta Sveučilišta u RH. Stipendija Grada Jastrebarskog dodjeljuje se za 10 mjeseci računajući od 1. rujna 2018. godine, a iznosi za učenike 600 kuna mjesečno te za studente 1.000 kuna mjesečno. Grad Jastrebarsko će tako, u školskoj/akademskoj godini 2018/2019, stipendirati ukupno 30 stipendista i to 8 učenika srednjih škola te 22 studenata (njih 28 s područja grada Jastrebarskog te 2 studenta s područja Grada Vukovara).

Prijedlozi lista kandidata za dodjelu stipendija objavljeni su na oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog te na službenim web stranicama Grada. Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada. Prigovor se podnosi Komisiji za dodjelu stipendija putem Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, na adresu: GRAD JASTREBARSKO, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti  Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko.

Prijedlog liste kandidata učenika i studenata za dodjelu stipendije u školskoj i akademskoj godini 2018./2019., te Prijedlog liste korisnika stipendije za nastavak stipendiranja možete pogledati ovdje

(Grad Jastrebarsko)