°C 10

Postani član Savjeta mladih Grada Jastrebarskog

27.06.2018.

Redakcija

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog objavilo je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog, a prijedloge je potrebno poslati zaključno s 11. srpnjem 2018 godine.

Objavom Javnog poziva pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog i njihovih zamjenika, kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Jastrebarskog.

Uloga Savjeta mladih je aktivirati mlade da sudjeluju u akcijama i da daju prijedloge za poboljšanje uvjeta života istih, te izravno uključivanje u proces donošenja odluka o potrebama, strategijama i planovima za mlade. Tako u Savjet mladih Grada Jastrebarskog Gradsko vijeće bira 7 članova i njihove zamjenike, koji naknadno između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri godine. Članovi mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Jastrebarskog koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Kandidature se podnose na propisanom obrascu koji se može preuzeti ovdje na adresu Trg J.J. Strossmayera 13, s naznakom «Prijedlog kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog», a isti mora sadržavati podatke propisane Javnim pozivom. (Javni poziv možete preuzeti ovdje.)

Uz prijedlog kandidatura ovlašteni predlagatelj je dužan priložiti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih, a istu možete preuzeti ovdje.

Popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih preuzmite ovdje.

(Grad Jastrebarsko)