°C 10

Predložite zaslužne Jaskance za Javna priznanja Grada

17.07.2018.

Redakcija

Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog raspisao je natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja za 2018. godinu.

Javna priznanja Grada Jastrebarskog dodjeljuju se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama u znak priznanja za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Grad Jastrebarsko. Javna priznanja Grada Jastrebarskog su: Nagrada za životno djelo Grada Jastrebarskog, Nagrada Grada Jastrebarskog i Priznanje počasni građanin Grada Jastrebarskog

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Jastrebarskog mogu podnijeti fizičke i pravne osobe. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se pismeno s iscrpnim obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom, a rok za podnošenje je 15. rujan 2018.

Adresa na koju se podnose prijedlozi je Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog, Odbor za dodjelu javnih priznanja, 10450 Jastrebarsko, Trg J.J. Strossmayera 13 u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA JASTREBARSKOG“ ili putem e-maila javna.priznanja@jastrebarsko.hr . Priznanja će biti dodijeljena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Jastrebarskog.
Natječaj i potrebni obrasci se nalazi ovdje.