°C 24

Prijavi se za gradsku stipendiju

03.10.2018.

Redakcija

Grad Jastrebarsko će u školskoj/akademskoj godini 2018/2019. stipendirati ukupno 30 stipendista, i to 8 učenika srednjih škola te 22 studenata. Natječaj za dodjelu stipendije je raspisan, a trajat će dva tjedna.

Gradonačelnik Grada Jastrebarskog raspisao je Natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Jastrebarskog za školsku/akademsku 2018/2019. godinu temeljem kojeg će se iz Proračuna izdvojiti sredstva za četrnaest novih stipendija, i to pet stipendija učenicima srednjih škola i devet stipendija studentima sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Temeljem prošlogodišnjih natječaja stipendiju Grada Jastrebarskog nastavit će primati dosadašnji stipendisti koji zadovoljavaju uvjete Natječaja.

Stipendija Grada Jastrebarskog dodjeljuje se za 10 mjeseci računajući od 1. rujna 2018. godine. Za učenike iznosi 600 kuna mjesečno, a za studente 1000 kuna mjesečno.

Kriteriji za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog za učenike su uspjeh u školovanju, socijalni status obitelji i učešće u školskim, društvenim, kulturnim i sportskim aktivnostima od državnog značaja, a za studente i znanstveno-stručni i umjetnički rad te rezultati postignuti tijekom školovanja. Kako bi imali pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog, uz potrebnu dokumentaciju, učenici moraju zadovoljavati određene uvjete propisane u Natječaju.

Natječaj traje 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči i web-stranici Grada Jastrebarskog (2. listopada). Molbe za dodjelu stipendije, uz popunjeni formular za prijavu na Natječaj dostavljaju se na adresu: ’’Grad Jastrebarsko, Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko, s naznakom "za natječaj za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog".

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.
Natječaj i obrazac za prijavu nalaze se ovdje.

(Grad Jastrebarsko)