°C 5

Prijavi se za stipendiju Općine Klinča Sela!

12.10.2018.

Redakcija

Na temelju Odluke o stipendiji Općine Klinča Sela raspisan je Javni poziv za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/19.

Općina Klinča Sela u akademskoj godini 2018/19. dodijelit će stipendije redovitim studentima s područja općine Klinča Sela. Visina stipendije utvrđena je u iznosu od 500 kuna, a dodjeljuje se za deset mjeseci.

Pravo prijave na Javni poziv imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće minimalne uvijete:

- da su državljani Republike Hrvatske
- da su redoviti studenti s prebivalištem na području Općine Klinča Sela najmanje posljednje dvije godine
- da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5, odnosno s prosječnom ocjenom za prethodnu godinu studija (studenti starijih godišta) od najmanje 4,0
- da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna
- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

- uvjerenje o prebivalištu
- potvrdu o redovitom studiju za akademsku godinu u 2018/19.
- presliku svjedodžbe posljednja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija), odnosno potvrdu o prosjeku ocjena (studenti starijih godišta)
- dokaz o postignutim izvannastavnim rezultatima (ako su ostvareni)
- izjava o broju članova obitelji
- dokaz o visini primanja članova obitelji (potvrda o isplati plaće, potvrda o isplati mirovine, potvrda o eventualnim drugim prihodima, potvrda HZZZ o statusu nezaposlene osobe)
- izjava da student ne prima stipendiju po drugoj osnovi

Rok za podnošenje prijave je 31. listopada ove godine. Obrazac prijave moguće je preuzeti na službenoj Internet stranici Općine ili u Općini Klinča Sela. Prijave na Javni poziv podnose se u zatvorenoj omotnici uz naznaku: „Javni poziv za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/19. putem pošte ili osobno na adresu: OPĆINA KLINČA SELA, KARLOVAČKA 28 E, KLINČA SELA, 10452 DONJA ZDENČINA

Prijedlog liste kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj Internet stranici Općine najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.