°C 10

Rodić (MOST) traži hitnu sjednicu Gradskog vijeća zbog rebalansa sredstava za udžbenike

21.06.2018.

Maja Ivčić

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog Roma Rodić uputio je priopćenje za medije vezano za nabavku školskih udžbenika na području Jastrebarskog. Budući da će, kako je nedavno odlučeno, nabavku udžbenika za osnovnoškolce sufinancirati Zagrebačka županija s 470 kuna po učeniku, a i Grad Jastrebarsko s iznosom 220 000 kuna većina bi udžbenika (ali ne svi!) jaskanskim školarcima trebala biti besplatna.

Vijećnik Roman Rodić u priopćenju je podsjetio na svoj amandman koji je podnio na Gradski proračun za 2018. godinu, a koji se tiče nabavke likovnih mapa za sve osnovnoškolce u Jastrebarskom, koji je i usvojen od strane gradonačelnika na sjednici Gradskog vijeća. Rodić se pita "Gdje je nestala subvencija likovnih mapa u iznosu od 50 000 kuna?" uvrštena u proračun.

-Postavio sam e-mailom pitanje gradonačelniku, zamjenicima, i na znanje predsjednici gradskog vijeća, ali odgovor do danas nisam dobio. Osim nekorektnosti prema meni kao gradskom vijećniku otvara se i sumnja u zakonsko trošenje sredstava gradskog proračuna. Zakonom o proračunu je zabranjeno trošiti namjenska sredstva u druge svrhe bez rebalansa proračuna. Isto tako postavljam pitanje "Što će se dogoditi sa 135.000 kuna proračunskih sredstava za kupnju udžbenika u Programu SOCIJALNA ZAŠTITA kao socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programom?" – stoji u priopćenju Romana Rodića.

Rodić je mišljenja da je u gradskoj blagajni dovoljno sredstava za sve udžbenike, radne bilježnice i likovne mape, a ne samo za određen broj kao što je to iz Grada najavljivano te poziva da se sazove hitna sjednica Gradskog vijeća.

-Smatram da novaca u gradskom proračunu ima za sve udžbenike i radne bilježnice, kao i za likovne mape i pozivam gradonačelnika i predsjednicu Gradskog vijeća da sazovu hitnu sjednicu Gradskog vijeća i rebalansiraju potrebna sredstva s obzirom na to da se za subvenciju Zagrebačke županije nije znalo do svibnja ove godine – kaže Rodić.

Podsjetimo, prema sporazumu koji su potpisali Zagrebačka županija i Grad Jastrebarsko osiguranim sredstvima primarno će se nabaviti udžbenici i radne bilježnice za niže razrede te radne bilježnice i dio udžbenika za više razrede osnovne škole "Ljubo Babić".