°C 24

Rotori, škole, komunalije...i druga pitanja na aktualnom satu

26.04.2018.

Maja Ivčić

Vijećnici su na aktualnom satu posljednje sjednice Gradskog vijeća imali brojna pitanja. Komunalno redarstvo, prometna sigurnost, izgradnja infrastrukture, obnova školskih zgrada, mjesni odbori...samo su neka od tema koje su ovog puta zanimale gradske vijećnike.

Prva tri pitanja postavio je vijećnik MOST-a, Roman Rodić. Izrazio je najprije zabrinutost zbog "kiše čudnih boja" popraćene pustinjskom prašinom koja je proteklih dana došla u naše krajeve te je tražio od Grada da se ispita zašto preko Državnog hidrometeorološkog zavoda nije bilo formalnog upozorenja o toj klimatskoj neprilici te koje su zakonske mogućnosti upozoravanja javnosti o tome.

 

Drugo pitanje, odnosno inicijativa, odnosila se na komunalno redarstvo. Rodić je rekao kako ga zabrinjava što je u gradu Jastrebarskom zaposlen samo jedan komunalni redar čija je nadležnost preopsežna pa smatra da se nešto mora poduzeti po tom pitanju. Vijećnik se raspitivao i o inicijativi ukidanja naplate cestarine autoceste na relaciji Zagreb-Jastrebarsko. Naglasivši da je zamjenik župana Hrvoje Frankić za medije izjavio da do ukidanja naplate vrlo vjerojatno neće doći, vijećnik je pitao je li Frankić dobio mandat da građane izvijesti o tom pitanju.

Jedan komunalni redar nije dovoljan!

-Mi redovito primamo od službe 112 upozorenja o klimatskim najavama, no ovim kišama nismo imali spoznaje. Možemo uputiti pitanje DHMZ-u ako mogu u buduće obavijestiti o takvim pojavama-odgovorio je gradonačelnik Novosel na prvo pitanje.

Što se tiče komunalnog redarstva Novosel se složio da su ovlasti redara prevelike za jednu osobu te najavio skorašnju sistematizaciju radnih mjesta u Gradskoj upravi koja bi podijelila i te poslove.

-Pokušat ćemo naći načina da komunalnu službu pojačamo. Uz poljoprivredno, prometno, i komunalno redarstvo dio građevinske inspekcije spada u nadležnost Grada. To nikako ne može jedna osoba, moramo do iduće godine osigurati sredstva da popunimo tu redarsku službu tako da svi ti segmenti budu pokriveni. Čak i preraspodjelom zaposlenih u Gradu možda netko od djelatnika preuzme dio obaveza – rekao je gradonačelnik.

Na temu naplate cestarine odnosno njezinog ukidanja Novosel je rekao kako Grad nije dao mandat g. Frankiću da u njegovo ime odgovara na to pitanje, ali da niti jedna razina vlasti do sada nije uspjela riješiti problem s naplatom za Jaskance pogotovo nakon što je izgrađen i čvor Zdenčina na kojem se također vrši naplata.

Rotor na Trešnjevci ove godine?

Vijećnika Gorana Neralića (HNS) zanimalo je u kojoj je fazi izgradnja dvaju rotora najavljenih na području Trešnjevke i proboja ulice P. Svačića na glavnu cestu u Jastrebarskom.

-Prije mjesec dana održao sam sastavak s predsjednikom uprave Hrvatskih cesta i dobio odgovor da križanje Cvetkovačke i Trešnjevke ide u realizaciju gradnje ove godine. A za rotor kod Petra Svačića dogovorili smo proceduru potpisivanja sporazuma oko razdjeljivanja tog projekta na gradski i državni dio, odnosno nadležnost Hrvatskih cesta i Grada. I HC bi tijekom ove godine pokušale riješiti imovinsko pravne odnose za to križanje, a gradnju najavljuju potencijalno za sljedeću godinu-odgovorio je Novosel.

Poskupljuje li zbrinjavanje otpada?

I jedina vijećnica imala je pitanja za gradonačelnika. Snježana Janković (SDP) pitala je hoće li uvođenjem novih zakonskih odredbi o komunalnom otpadu građanima zbrinjavanje otpada poskupjeti. Drugo pitanje bila je zapravo inicijativa da se na opasnom raskrižju Ulice bana Josipa Jelačića i Eugena Kumičića iscrta pješački prijelaz.

-Konkretan odgovor ne mogu dati jer ni mi ne znamo točno kako će se nova uredba koju je država propisala reflektirati na građane odnosno na cijenu. Činjenica je da ne očekujem da će išta građanima pojeftiniti. Uvođenjem novih pravila diže se proces na viši standard – kazao je gradonačelnik dodavši kako nas sve očekuju nova pravila koja se tiču zbrinjavanja otpada posebice biootpada koji će građani morati zbrinjavati "u svom dvorištu" te da je Grad u postupku prijave na natječaj za nabavku kompostera za domaćinstva.

Inicijativu o pješačkom prijelazu Novosel je podržao te obećao kako će se u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste prionuti ka postavljanju horizontalne signalizacije na spomenutoj prometnici.

Potreba rasvjete na izlasku s autoceste

Vijećnik Leon Bastašić (SDP) pitao je ima li se saznanja o potrebi postavljanja rasvjete na izlazu s autoceste jer je, podsjetio je, to jedino čvorište na cijeloj autocesti bez rasvjete. Također pitao je i kada kreću radovi na energetskoj obnovi Glazbene škole.

Gradonačelnik Novosel je kazao kako u odgovoru HC-a stoji da bi se čvorište trebalo osvijetliti u sklopu projekta dogradnje trećeg prometnog traka na autocesti Zagreb-Karlovac što je, po njegovom mišljenju, u dalekoj perspektivi, zbog čega se borba za rasvjetu mora i dalje nastaviti.

Radovi na Glazbenoj školi trebali bi krenuti kroz desetak dana jer je odabran izvođač radova te se ovih dana očekuje potpisivanje ugovora nakon čega bi se trebalo krenuti s energetskom obnovom.

Nezavisni vijećnik Ignac Smetko imao je pitanje o javnom prijevozu na području Jastrebarskog oko kojeg se nedavno pokrenula anketa koja bi trebala pokazati potrebe Jaskanaca po tom pitanju. Pitao je odnosi li se to samo na relaciju Zagreb-Lulić ili istraživanje uključuje cijelo područje Jastrebarskog.

Gradonačelnik je odgovorio kako istraživanje uključuje cijelo područje Jastrebarskog, kako će pitanje javnog prijevoza do Zagreba riješiti novi zakon koji će donijeti nove mogućnosti prometnog povezivanja između dviju županija, a inicijativa koju su pokrenuli građani Jastrebarskog i koju provodi Grad tiče se potreba javnog prijevoza i za stanovnike jaskanskih naselja, a koji bi se mogao financirati sredstvima Europske unije.

HDZ-ov vijećnik Nikola Ivčec raspitivao se o problematici mjesnih odbora pitajući što je s malim komunalnim akcijama koje su na zahtjev Grada trebali priložiti mjesni odbori još na jesen iduće godine. Također upozorio je na radove koji se izvode bez znanja mjesnih odbora te zamolio da se o takvima predstavnike obavijesti.

-Mjesni odbori su aktivni u komunikaciji s Gradom, neki više, neki malo manje. Pred nama je godina, građevinska sezona je tek krenula te će radovi biti raspoređeni kroz godinu – rekao je gradonačelnik istaknuvši kako se odustalo od prijašnjeg modela financiranja malih komunalnih akcija, o čemu je govorio i na proteklim sjednicama vijeća. Također, rekao je kako je radove o kojima Grad nije obavijestio Mjesni odbor, vlasnik parcele na kojoj se izvode platio sam, pa ni Grad nema tu obvezu.

Kreće li obnova škole u Vukšin Šipku?

Posljednja dva pitana postavio je vijećnik , a ticala su se Guca Draganićkih i Vukšin Šipka. Vijećnika je zanimalo u kojoj je fazi rješavanje problema sa zemljištem u Gucima te hoće li se uskoro krenuti u obnovu područne škole Vukšin Šipak.

Na prvo pitanje odgovorila je pročelnica Irena Strmečki Šlat kako žalba Grada na sudu stoji od 2015. godine te se po tom pitanju još ništa nije riješilo.

Što se tiče pak škole u Vukšin Šipku, gradonačelnik Novosel rekao je kako vjeruje da će, u dogovoru sa Županijom, radovi krenuti početkom školskih praznika jer je škola doista u jako lošem stanju.