°C 12

Sutra 3. sjednica Gradskog vijeća

11.10.2017.

majai

S ljetne stanke u svoje se klupe sutra vraćaju novi vijećnici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Raspravljat će o 24 točke, a prije same sjednice svoja će pitanja imati prilike postaviti gradonačelniku i gradskim službama u okviru aktualnoga sata.

Na Dnevnom redu 3. sjednice Gradskog vijeća nalaze se izvješća o radu gradskih ustanova te poduzeća Vode i Groblja Jastrebarsko, no ne i Cesta Jastrebarsko d.o.o. Vijećnici će također moći raspravljati o polugodišnjem izvještaju o izvršenju gradskog proračuna, a na Dnevnom se redu nalaze i drugi izvještaji.

Među točkama su i informacije o imenovanju predstavnika osnivača u Upravnom odboru Dječjeg vrtića Radost te četiri člana nadzornog odbora Voda Jastrebarsko. Također vijećnici će potvrditi imenovanja i razrješenja Odbora za financije Gradskog vijeća te Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

U nastavku pogledajte kompletan Dnevni red.

1. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko za pedagošku godinu 2016./2017.,
2. Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2016./2017.
3.Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
4.Izvješće o radu Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
5.Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu,
6. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu,
7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine,
8.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Jastrebarskog,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi,
10. Prijedlog Odluke o promjeni granice između Grada Jastrebarskog i Grada Samobora,
11. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom,
12. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“,
13. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Jastrebarskog,
14. Prijedlog Plana davanja koncesija na području grada Jastrebarskog za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova za razdoblje od 2018.-2020. godine,
15. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017.,
16. Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
17. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2017.,
18. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2017.,
19. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2017.,
20.Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
21. Informacija o imenovanju predstavnika osnivača u Upravna vijeća Dječjeg vrtića Radost i Centra za kulturu Jastrebarsko,
22. Informacija o imenovanju 4 člana Nadzornog odbora trgovačkih društava Ceste Jastrebarsko d.o.o. i Vode Jastrebarsko d.o.o.,
23. Izbor i imenovanje:
-Razrješenje člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
- Imenovanje člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
- Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
24. Razno.