°C 12

Vode Jastrebarsko i IGH potpisali ugovor vijedan 3 milijuna kuna

26.09.2017.

majai

Za gotovo 16.000 stanovnika aglomeracije Jastrebarsko kvaliteta života uskoro će se značajno poboljšati, zahvaljujući sredstvima iz EU fondova. Opsežan projekt poboljšanja vodnokomununalne infrastrukture nadzirati će Institut IGH, a završetak svih radova očekuje se u srpnju 2020. godine.

Potpisivanjem ugovora o pružanju Usluga tehničke pomoći i upravljanja između Instituta IGH i Voda Jastrebarsko službeno je započela suradnja na projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko. Projekt uključuje dogradnju sustava vodoopskrbe, dogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda, kao i pročišćavanje otpadnih voda, a Institut IGH će obavljati poslove iz područja upravljanja.

Mario Brnabić, direktor tvrtke Vode Jastrebarsko izjavio je kako je ukupna vrijednost investicija u poboljšanje infrastrukture 169.267.139 kuna, a projekt je sufinanciran sa 72% sredstvima iz EU fondova.

- Ova značajna investicija krenuti će u svoju realizaciju u listopadu 2017., a očekivani završetak planira se u srpnju 2020. Područje aglomeracije Jastrebarsko, koje broji gotovo 16.000 stanovnika, biti će mnogo ugodnije mjesto za život naših stanovnika. U dijelu vodoopskrbe rekonstruirati će se dio vodoopskrbne mreže i izgraditi tri vodospreme, i osigurati kontinuitet i pouzdanost sustava vodoopskrbe. U dijelu sustava odvodnje otpadnih voda nakon izgradnje očekuje se priključenost od 97%. Izgraditi će se 44 kilometra sustava odvodnje i 15 crpnih stanica. U okviru projekta planirana je i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – rekao je Brnabić.

Vrijednost poslova tehničke pomoći i upravljanja, koje će izvršiti zajednica ponuditelja Institut IGH i Eptisa Adria, je 3.386.125 kuna s PDV-om.

- Institut IGH sve više izvozi svoje usluge i na druga tržišta, upravo zahvaljujući iskustvu i stručnom znanju koje nudimo, koje je prepoznato i na ovom natječaju. Upravo upravljanje vodama, kako vodom za piće, tako i otpadnim vodama, jedno je od ključnih izazova s kojima se čovječanstvo susreće u 21.stoljeću. Zbog toga vjerujemo da je hidrotehnika područje u kojem će Institut IGH raditi sve više projekata, kako u Hrvatskoj, tako i na drugim tržištima– poručio je prilikom potpisivanja Oliver Kumrić, član Uprave IGH.

Institut IGH je trenutno uključen na više od 15 projekata aglomeracija u Hrvatskoj i to u područjima stručnog nadzora, vođenja projekata i projektiranju.

- Projekti poput ovog imaju velik značaj za lokalnu zajednicu jer direktno utječu na kvalitetu života ljudi. Svjesni smo da u samom procesu realizacije projekta postoje brojne prepreke na koje smo spremni odgovoriti i to prije svega profesionalnim pristupom, znanjem i iskustvom naših inženjera. Konkretno na ovom projektu velika pažnja biti će usmjerena na sam proces izgradnje, gdje imamo velika očekivanja od izvođača radova, pred kojim su veliki izazovi u dijelu postizanja zadane kvalitete koja je definirana projektom te zahtjevnim rokom– rekao je Miroslav Blanda, direktor Zavoda za hidrotehniku i ekologiju IGH.

(foto: arhiva JASKAdanas)