°C 2

NK Vinogradar najavio mogućnost izlaska iz Sportske zajednice

08.04.2018.

Redakcija

NK Vinogradar objavio je dopis upućen Sportskoj zajednici grada Jastrebarsko kao odgovor na dopis s početka ožujka, a u cilju transparentnog i pravovaljanog obavještavanja javnosti dostavljen je i medijima.

Objavu prenosimo u cijelosti.

  

U svezi Vašeg dopisa, broj gornji, od 06. Ožujka 2018. Imamo nekoliko pitanja i nejasnoća, koje želimo raščistiti.

Kao prvo, od kada Sportska zajednica grada Jastrebarskog vrši usluge tajništva Grada jastrebarskog? Naime, ukoliko sam Grad Jastrebarsko ima neka pitanja ili dokument-potraživanja u svezi našeg kluba , zbog čega nam nije direktno poslao zahtjev , već  koristi Vaše posredničke usluge?

Kao drugo, ako i prihvatimo da vršite posredničke/tajničke poslove za Grad, bilo bi pristojno, a I uobičajeno. Da ste nam uz Vaš dopis, dostavili i presliku dopisa/zahtjeva na koji se pozivate. Kako ste to propustili učiniti, molimo Vas da to naknadno I žurno ispravite.

Kao treće, glede dokumentacije koju od nas tražite, u ime Grada Jastrebarskog, a vezano na dokumentaciju koja se odnosi na financijska sredstva koja se dodjeljuju iz gradskog proračuna za sport svim udrugama I klubovima, obavještavamo Vas da je grad već posjeduje - financijska izvješća vezana na dodijeljena nam sredstva, redovno smo dostavljali te bi sve trebalo biti pohranjeno u arhivi Grada. Stoga nam nije jasno zašto bi Grad Jastrebarsko, preko Vas, tražio ono što već posjeduje i u što ima uvid kada god poželi, a isto tako i Vi, kao Sportska zajednica grada Jastrebarskog?

Što se tiče preispitivanja opravdanosti tražbine privatnom investitoru gospodinu Ivanu Rubiniću, nije nam jasno temeljem čega bi Sportska zajednica grada Jastrebarskog i Grad Jastrebarsko, imali pravo osporavati I preispitivati odluku Skupštine NK “Vinogradar”.

NK “Vinogradar” nije u vlasništvu niti Grada, niti Sportske zajednice, već je registrirana sportska udruga koja, kao takva, ima autonomno pravo odlučivanja i donošenja odluka putem svojih tijela – Izvršnog odbora i Skupštine NK “Vinogradar” i kao takva postoji već gotovo 45 godina.

 …stoga ne vidimo opravdanost Vašeg zahtjeva da izvršite uvid u taj dio našeg poslovanja putem dokumentacije koju tražite da Vam dostavimo, a istu nismo dužni dostaviti prema važećim pravnim propisima.

Ukoliko nelegitimno osporavate ulaganja u NK “Vinogradar” , a samim time i vlasništvo nad sportskim objektima , osim u dijelu koji se odnosi na zemljište na kojem je vlasnik Grad Jastrebarsko ( za koje je pokrenut postupak imovinsko-pravnog utvrđivanja vlasništva građenjem, putem Sud.), iako o tom dijelu jedini pravi pravorijek može dati sud na temelju valjanih  odluka Skupštine NK “Vinogradar” , bilo bi uputno da nam dostavite dokumentaciju kojom ćete Vi nama dokazati da je ulaganja u sportske objekte I sportski centar NK “Vinogradar” izvršila neka treća strana.

Iz Vaših uplitanja u interno poslovanje NK “Vinogradar”, kao i pokušaja apeliranja na neke od članova Skupštine da naknadno povuku svoj glas te da time ponište valjanu jednoglasnu odluku skupštine, možemo samo zaključiti da iza svega stoji pokušaj da diskreditirate ulogu gospodina Ivana Rubinića te osporite njegovu veliku ulogu u stvaranju NK “Vinogradar”  te izgradnji sportskog centra I pripadajućih objekata iz njegovih vlastitih sredstava, a ne sredstvima iz sponzorstva DIR-a.

Zbog toga, ovim putem ističemo da je gospodin Rubinić, tijekom proteklih dvadesetak godina, nesebično i velikodušno financirao izgradnju sportskih objekata NK “Vinogradar”, ne tražeći za sebe ništa , već je sve radio iz ljubavi prema sportu i zajednici.

Na kraju možemo još jednom istaknuti da za sredstva koja su nam dodijeljena  sufinanciranjem iz proračuna , kao članu Sportske zajednice grada Jastrebarskog I Grada Jastrebarskog, izvješća su Vam dostupna.

Što se tiče  sredstava investitora , a kojima smo izgradili objekte i sportski centar NK “Vinogradar” , mi posjedujemo dokumentaciju temeljem koje je Skupština 2013. godine donijela odluku a u krajnjoj liniji ista je I Vama dostupna , obzirom da je dostavljena stručnim službama u postupku legalizacije 2014. godine. Samim time, navedena dokumentacija nije mogla biti sporna, jer u protivnom ne bi bila izvršena legalizacija. Iako niste naveli, čitajući “ između redaka” nemoguće je ne zaključiti pokušaj da dokažete da je investitor netko drugi.

Ukoliko o tome posjedujete valjanu dokumentaciju te nam je ustupite na uvid , prvi ćemo priznati svoju pogrešku te osporiti vlastitu Odluku. Neće biti potrebe da apelirate na pojedince kako bi povukli svoju odluku, već ćemo pošteno I sportski priznati smo bili u zabludi, a Vama zahvaliti što ste nam otkrili istinu, iako čvrsto vjerujemo da Vi znate što je ISTINA i tko je stvarno financirao izgradnju sportskih objekata tijekom posljednjih dvadeset godina.

Obzirom da smo sigurni u odluku Skupštine NK “Vinogradar” I da smo sigurni u našeg dugogodišnjeg investitora štovanog gospodina Rubinića , ovim putem Vam dajemo do znanja da , ako su predmet cijelog spora sredstva koja su nam dodijeljena za sufinanciranje iz gradskog proračuna, vrlo jednostavno i lako možemo riješit taj problem - naime NK “Vinogradaru” ta sredstva nisu niti u malom dijelu dostatna za uredovno funkcioniranje kluba. Uostalom, kako se radi o iznosu koji ne pokriva niti godišnje troškove prijevoza za 2018. godinu, sredstva koja ste nam dodijelili mi ih se ne odričemo, već ista ne želimo primiti dok nam ne obrazložite pisanim putem kako i na koji način je normativno uređeno dijeljenje sredstava iz proračuna namijenjenog za sport putem Sportske zajednice te temeljem kojih kriterija i važećeg Pravilnika je određen iznos za ovu godinu NK “Vinogradaru”, kao I ostalim udrugama I klubovima.

Bilo bi žalosno da zbog nečijih osobnih interesa NK “Vinogradar” prestane biti član Sportske zajednice grada Jastrebarskog, a do čega će neminovno doći ne budete li poštivali pravovaljane odluke Skupštine NK “Vinogradar” i nastavite li se, bez ikakve pravne I druge osnove, uplitati u interne stvari kluba.

Spremni smo na dijalog i suradnju, ali uz međusobno uvažavanje i poštivanje, bez podmetanja od strane raznih “interesnih skupina”.

NK “Vinogradar” će i nadalje nastaviti s radom i razvojem  sportskih djelatnosti, kao i ulaganjem u daljnju infrastrukturu i razvoj, uz pomoć našeg glavnog investitora gospodina Ivana Rubinića , a u svrhu dobrobiti kluba i šire zajednice , nadamo se, i uz podršku Sportske zajednice grada Jastrebarskog, kao i samog Grada Jastrebarsko.

 

Sportski pozdrav

 

  

Galerija slika

NK Vinogradar najavio mogućnost izlaska iz Sportske zajednice NK Vinogradar najavio mogućnost izlaska iz Sportske zajednice NK Vinogradar najavio mogućnost izlaska iz Sportske zajednice