°C 9

U Sportskoj zajednici proveden inspekcijski nadzor

16.04.2018.

Redakcija

Sportska zajednica Grada Jastrebarskog izvijestila je o inspekcijskom nadzoru provedenom nad radom Sportske zajednice od strane Ureda državne uprave Zagrebačke županije.
Priopćenje objavljeno na službenim stranicama Sportske zajednice ovim putem prenosimo.

Temeljem prijave predsjednika Nogometnog kluba Vinogradar, gospodina Miljenka Pavlakovića, Ured državne uprave Zagrebačke županije (dalje u tekstu UDUZŽ) izvršio je inspekcijski nadzor nad radom udruge Sportske zajednice Grada Jastrebarskog.

Nadzor je obavljen u prostorijama UDUZŽ u Zagrebu, Trg J. J. Strossmayera. Nadzor je izvršen temeljem prijave gdje se među ostalom navodi da je predstavnicima NK Vinogradara osporen legitimitet i pravo glasa na sjednici Skupštine Sportske zajednice.

Uvidom u svu potrebnu traženu dokumentaciju koju je vodstvo Zajednice dostavilo UDUZŽ, nadzor nije utvrdio nikakve nepravilnosti niti nezakonitosti vezano za rad i održavanje sjednice. Utvrđeno je, da Zajednica djeluje sukladno odredbama Zakona o udrugama, te da je sjednica održana sukladnu Statutu i Poslovniku o radu Skupštine, te da su bili ispunjeni svi uvjeti za održavanje sjednice i donošenje pravno valjanih odluka.