°C 18

Kontinuiranom brigom o okolišu dajemo doprinos ugodnijem i kvalitetnijem životu u našem gradu

19.05.2020.

Redakcija

S ciljem zaštite okoliša i prirode te povećanja kvalitete života u našem gradu pozivaju se građani da svoje okućnice, kao i neizgrađeno građevinsko te poljoprivredno zemljište održavaju čistim i urednim kako bi time dali doprinos ugodnijem i kvalitetnijem životu na području grada Jastrebarskog, ali i izbjegli nepotrebne novčane kazne.

Naime, neposrednim obilaskom javnih prometnih površina radi utvrđivanja stanja održavanosti i uređenosti okućnica te neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na području Grada Jastrebarskog, uočeno je da pojedini vlasnici/posjednici nekretnina koje se nalaze neposredno uz javne prometne površine ne izvršavaju svoje obaveze sukladno:

  • odredbama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ br. 12/18), koje govore o obavezi sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
  • odredbi Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ br. 5/19) u kojoj je definirana obveza redovitog održavanja okućnica i neizgrađenog građevinskog zemljišta (košnja trave, rezanje živice, uklanjanje raslinje i šikare).

 - Ovim putem podsjećamo sugrađane na dužnost ispunjavanja obveza iz gore spomenutih odredbi kako bi izbjegli sankcije u vidu novčanih kazni, te kako bi doprinijeli savjesnom postupanju prema okolišu i prirodi radi zdravijeg i ugodnijeg života na našem području - poručili su iz Grada Jastrebarsko.