°C 12

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o participaciji polaznika Dječjeg vrtića

20.05.2020.

Redakcija

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, održanoj 18. svibnja 2020. godine izjašnjavanjem putem e-maila u uvjetima proglašene epidemije, jednoglasno je usvojena Odluka o sudjelovanju roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Sukladno donesenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske, 11. svibnja 2020. godine prestala je važiti Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostave nastave na daljinu. Međutim, budući da se u objavljenim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i dalje potiče ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati, kao i da je većina djece ostala kod kuće, Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog donijelo je Odluku o  sudjelovanju roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, kako bi se u narednom razdoblju umanjila obveza sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića za roditelje koji neće koristiti usluge vrtića.

Prema Odluci, roditelji-korisnici usluga koji za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 nisu odnosno neće koristiti usluge Dječjeg vrtića od 16. ožujka do 31. svibnja 2020.godine oslobađaju u cijelosti od obveze sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića, dok će im se od 1. lipnja 2020. godine pa nadalje, sudjelovanje u cijeni programa Dječjeg vrtića umanjiti za 50%. To iz razloga jer su uzeta u obzir sredstva potrebna za redovno funkcioniranje Vrtića i to prvenstveno sredstva potrebna za podmirivanje tekućih režijskih troškova i tekućeg i investicijskog održavanja objekata te rashode za zaposlene.

Istovremeno, sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića koji su od 11. svibnja 2020.godine koristili usluge Dječjeg vrtića umanjit će se za mjesec svibanj 2020. godine za 50%, dok će od 1. lipnja 2020.godine isti sudjelovati u punoj cijeni programa Dječjeg vrtića.

Također, iz navedenog razloga, a u slučaju ponovne obustave redovnog rada vezanog uz prijam djece Dječjeg vrtića, sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića umanjit će se za 50%.