°C 1

Izabrani članovi novog Savjeta mladih

10.09.2018.

Maja Peranić

Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog vijećnici su tajnim glasovanjem izabrali nove članove četvrtog saziva Savjeta mladih Grada Jastrebarskog.

7 novih članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog izabrani su na tri godine, a oni su: Marija Bobinski, Ivan Borojević, Matej Jambrović, Karlo Mrakužić, Lucija Severinac, Lorena Tandarić i Alen Zelenović. Svaki izabrani član ima i svog zamjenika.

Novi Savjet mladih Grada Jastrebarskog bit će konstituiran na 1. sjednici, a kada će članovi istog izabrati svog predsjednika ili predsjednicu, te njegovog/njezinu zamjenika/zamjenicu.

Savjet mladih Grada Jastrebarskog savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća, a osnovano je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Jastrebarskog. Uloga Savjeta mladih je aktivirati mlade da sudjeluju u akcijama, da daju prijedloge za poboljšanje uvjeta života mladih te isto tako i afirmacija mladih da se aktivno te izravno uključe u proces donošenja odluka o potrebama, strategijama i planovima za mlade.

Na sjednici kojoj je najveći dio vremena iscrpila rasprava o tvrtki Remondis Medison i opasnom medicinskom otpadu u Jastrebarskom, donesene su i druge odluke. Prihvaćena su izvješća o radu Dječjeg vrtića Radost, trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o., Sportske zajednice Grada Jastrebarskog, Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog. Osim izbora članova Savjeta mladih vijeće je jednoglasno podržalo odluku o imenovanju Nikoline Ribarić ravnateljicom Centra za kulturu Grada Jastrebarskog.

Gradsko vijeće dalo je i suglasnost za provedbe tri projekta koja će se prijaviti na Natječaj programa ruralnog razvoja RH. Riječ je o projektima izgradnje dječjeg igrališta u naselju Gornja Reka, rekonstrukcija mjesnog groblja u Domagoviću te rekonstrukcija vatrogasnog doma u Čabdinu.