°C 19

Jastrebarsko u dvostrukom finalu, za nagrade Eco i Smart-city!

07.10.2019.

Redakcija

Grad Jastrebarsko u izboru za najbolji grad u dvostrukom je finalu; brani Eco-city i bori se za Smart-city titulu, koje se dodjeljuju na temelju napravljenih projekata, praksa i rješenja. U Jastrebarskom je to, primjerice, postavljanje mobilnih reciklažnih dvorišta, uređenje zelenih otoka s modernim polupodzemnim spremnicima, izgradnja garaže s javnim električnim biciklima za najam, prva takva u Hrvatskoj, zamjena javne rasvjete, na 17 lokacija u Gradu je postavljeno sveukupno 29 wifi pristupnih točaka. . .

Članak portala Gradonačelnik.hr prenosimo u cijelosti:

"U Gradu Jastrebarskom je u tijeku je provedba projekta #JArecikliram, vrijedne oko 591,8 tisuća kuna, sufinanciranog od strane Europske unije u iznosu od 500.000 kuna, a namijenjen je edukaciji i informiranju građana o održivom gospodarenju otpadom, te postizanju ciljeva povećanja stope odvojeno prikupljenog otpada i stope recikliranja, te smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta. Još od 2011. godine u tom Gradu građani su mogli odvojeno odlagati miješani komunalni otpad, PET ambalažu i otpadni papir. Prvi moderni zeleni otok s polupodzemnim spremnicima za pet-met ambalažu, papir i staklo, uređen je 2015. godine, a lani je uređena peta lokacija. U narednom razdoblju planira se nabava vrtnih kompostera za 1.500 kućanstava. Jastrebarsko ima jedno reciklažno i jedno mobilno reciklažno dvorište. 2015. godine Grad je nabavio mobilno reciklažno dvorište koje se svake godine postavlja na 30 lokacija u gradskim naseljima, kako bi stanovnicima tih naselja bilo dostupnije odvojeno odlaganje pojedinih vrsta otpada.

Gradska tvrtka Vode Jastrebarsko d.o.o. u vlasništvu ima 5 električnih automobila s kojima su postignute značajne uštede u potrošnji goriva, prema procjenama oko 50.000 kuna godišnje. Djelatnici Gradske uprave te Policijske postaje Jastrebarsko imaju na raspolaganju električne bicikle.

Grad je specifičan jer ima i sustav najma javnih bicikala, pa je kroz Nextbike sustav naplate koji je instaliran u javnoj garaži, omogućen najam 12 električnih bicikala (brdskih i gradskih). Projekt je bio gotov krajem prošle godine, a objedinjuje bike sharing tehnologiju. Navedena garaža predstavlja prvu garažu s javnim električnim biciklima izgrađenom u Hrvatskoj. Na području grada Jastrebarskog i parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje tijekom 2018. označeno je 8 biciklističkih staza ukupne duljine veće od 250 km, a 2019. za korištenje istih izrađena je mobilna aplikacija Jaska Bike.

Što se tiče javne rasvjete, u sklopu projekta New light, oko 91,3 posto javne rasvjete je energetski učinkovita, a u periodu od sljedećih deset godina  na području Grada pristupit će se modernizaciji sustava javne rasvjete na ekološki prihvatljive svjetiljke radi smanjenja štetnih emisija svjetlosti u prostor, postizanja daljnjih ušteda električne energije i smanjenje emisija CO2. Modernizacija postojećeg sustava javne rasvjete obuhvatit će zamjenu 3.199 svjetiljki na ekološki prihvatljive svjetiljke (do 3.000 K) javne rasvjete, a ukupna investicija procijenjena je na 13,8 milijuna kuna.

Na području energetske učinkovitosti Grad Jastrebarsko je ukupno proveo 4 projekta u zgradarstvu, te upravljanja vodnom infrastrukturom čija je provedba u tijeku.

Prije tri godine postavljene su dvije punionice za električna vozila na području grada. U razdoblju 2020. – 2024. Grad Jastrebarsko planira postavljanje dodatnih 4 punionica sukladno Strategiji razvoja pametnog Grada Jastrebarsko za razdoblje 2019. – 2024. u području pametne mobilnosti. Unutar tog projekta obuhvaćeno je korištenje pametne tehnologije u području javnog prijevoza – pametne ulice.

U području pametna mobilnost, Grad Jastrebarsko je u rujnu ove godine na fondove EU prijavio projekt „Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom“, vrijednosti preko 14 milijuna kuna, u okviru kojeg će se na prometnici trase od 2 km postaviti oprema za „pametnu ulicu“ s nadzornim kamerama, brojačem prometa vozila, pješaka, biciklista, te sustavom prijenosa podataka u centralni sustav.

Grad je jedan je od prvih u Hrvatskoj koji je još 2014. godine omogućio svojim građanima besplatnu WiFi mrežu, a danas na 17 lokacija u gradu je postavljeno sveukupno 29 wifi pristupnih točaka koje stanovnicima i posjetiteljima Grada Jastrebarskog omogućuju besplatan pristup internetu u javnim prostorima. U području pametno življenje, Grad je u lipnju ove godine na fondove EU prijavio projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Jastrebarskom, te općinama Klinča Sela, Krašić i Žumberak“, vrijednosti preko 70 milijuna kuna, u okviru kojeg je do 2023. godine planirana izgradnja širokopojasne infrastrukture koja će omogućiti Internet s brzinom od najmanje 40 Mbit/s za 10.569 korisnika.

Kroz projekt Pametan okoliš obuhvaćena je provedba učinkovitog sustava upravljanja javnom rasvjetom, implementacija daljinskog sustava očitanja potrošnje vode, te gospodarenje otpadom, kroz već spomenute projekte New light i #JArecikliram, te kroz projekt Daljinsko očitanje vodomjera na području Grada. Vode Jastrebarsko d.o.o., trgovačko društvo u vlasništvu Grada, 2016. je započelo sa sustavom daljinskog očitavanja potrošnje vode, a danas daljinskim sustavom očitavanja obuhvaćeno je oko 50% korisnika vodoopskrbnog područja, dok se preostali korisnici zbog teže dostupnosti ruralnog područja planiraju obuhvatiti u sljedeće dvije godine. Ta tvrtka, također, obavlja sustavno i trajno praćenje potrošnje vode na području aglomeracije Jastrebarsko, te sukladno tome i obavlja analizu gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu kojom se kontrolira količina zahvaćene vode na izvorištima u odnosu na isporučenu količinu vode krajnjim korisnicima. Također, u centralnom sustavu, uređajima za telemetriju prati protok i nivo vode u vodospremama i crpnim stanicama, vršne periode pojačane potrošnje u ljetnim mjesecima, i dr. Grad  i putem Informacijskog sustava za gospodarenje energijom – ISGE, prati potrošnju energenata (električna energija, voda, plin, ulje i dr.) u zgradama, te periodički analizira potrošnju energije i vode, i o tome najmanje jednom godišnje izvještava APN.

Projekt E-sjednice omogućava korisnicima on-line pristup cjelokupnom materijalu vezanim za održavanje sjednica kolegija Gradonačelnika i Gradskog vijeća na jednom mjestu putem računala ili nekog drugog pametnog uređaja. Od pametnih rješenja u Gradu izdvaja se i projekt  INFO JASKA – digitalni INFO paneli koji su postavljeni na oko 30 najfrekventnijih lokacija na području grada, a koji omogućuje objavu besplatnih on-line javnih informacija lokalne uprave i organizacija civilnog društva. Grad ima i sustav m-parking. (L.K.)"