°C 13

Promjena naziva, nova adresa i radno vrijeme poštanskog ureda u Donjoj Zdenčini

10.09.2019.

Redakcija

Općina Klinča Sela obavještava mještane o promjeni naziva poštanskog ureda u Donjoj Zdenčini. Naime, od 9. rujna 2019. godine Poštanski ured Donja Zdenčina mijenja naziv te postaje ‘10452 Klinča Sela’ te se sa dosadašnje adrese na novu, Karlovačka ulica 28e, Klinča Sela. 

Novo radno vrijeme poštanskog ureda je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 14 sati, te utorkom i četvrtkom od 11 do 18 sati.