°C 1

Rebalans proračuna danas na Gradskom vijeću

24.06.2020.

Redakcija

Večeras će se od 18 sati održati 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Među 28 točaka Dnevnog reda najviše ih je vezano za Gradski proračun, a među njima su i prijedlozi izmjena i dopuna Gradskog proračuna za ovu godinu.

Prihvati li Gradsko vijeće Prijedlog drugog rebalansa proračuna za 2020.godinu, njegovi ukupni prihodi i primici povećat će se za 1,8 posto 110 649 900 kuna, dok će se i rashodovna strana povećati za nešto više od 6 posto te iznositi 115 467 400 kuna. Više planirana sredstva rashoda nad prihodima pokrit će se raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina. Novosti u proračunu, između ostalog, nastale su i zbog situacije izazvane pandemijskom krizom zbog koje će se koristiti beskamatni zajam za jedinice lokalna i područne samouprave.

Vijeće će raspravljati i o izvješćima o izvršenju proračuna za 2019. godinu i to za svaki program posebno, a na Dnevnom redu se nalazi i izvješće o radu Sportske zajednice Grada. Također, tu su i točke vezane za situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa.

Dnevni red

1. Godišnje izvješće o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2019.godinu
 2. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Jastrebarsko
 3. Prijedlog Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2019.godinu
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2019. godinu
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
 6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu
 7. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu
 8. Izvješće o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2019. godinu
 9. Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2019. godinu
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu
 11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu
 12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu
 13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu
 14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu
 15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu
 16. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2020. godinu
 17. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu
 18. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu
 19. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2020. godinu
 20. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu
 21. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu
 22. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu
 23. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu
 24. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu
 25. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu
 26. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage mjera za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području Grada Jastrebarskog
 27. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2020/2021
 28. Razno