°C 18

Vijećnici jednoglasno usvojili rebalans proračuna, rastu prihodi i rashodi

26.06.2020.

Redakcija

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2020. godinu ukupni prihodi i primici povećavaju se za 1.947.350,00 kuna odnosno za 1,8 % te iznose 110.649.900,00 kuna, a ukupni rashodi i izdaci povećavaju se za 6.592.100,00 kuna, odnosno za 6,05 % te iznose 115.467.400,00 kuna, odlučeno je na sjednici Gradskog vijeća koja je održana u srijedu.

Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 4.817.500,00 kuna pokrivaju se raspoloživim sredstvima, odnosno viškom prihoda prethodnih godina.

Iz Grada Jastrebarskog kao jedan od najvažnijih razloga za donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu navode da je godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2019. godinu utvrđen višak prihoda u iznosu 4.817.500,00 kuna koji je potrebno rasporediti sukladno izvorima financiranja iz kojih potječu.

Među ostalim razlozima navode da je u proračun potrebno uvrstiti nove projekte za koje se očekuje sufinanciranje iz EU te da je, sukladno Uputi Ministarstva financija, potrebno u cijelosti uključiti sve prihode i primitke te rashode i izdatke škola koji se financiraju iz državnog proračuna  u proračun nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave stoga je kompletan financijski plan Glazbene škole Jastrebarsko uključen u Proračun Grada.

Smanjenje prihoda od poreza na dohodak u iznosu od oko 4,8 milijuna kuna na koje najznačajniji utjecaj ima mjera Vlade Republike Hrvatske kojom se gospodarstvenicima omogućava odgoda plaćanja i/ili obročna otplata te oslobođenje od plaćanja poreza i prireza na dohodak, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak, dodali su iz Grada.

-Vijeće je sinoć usvojilo i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2019. godinu i godišnje izvješće o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2019. godinu, kao i Odluku o stavljanju izvan snage mjera za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području Grada Jastrebarskog. Naime, na 20. sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog donijelo je Odluku o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području Grada Jastrebarskog kojom su utvrđene izvanredne privremene mjere za pomoć gospodarstvu Grada Jastrebarskog i očuvanje radnih mjesta, kao i mjere za pomoć građanima Grada Jastrebarskog- priopćili su iz Grada.

Kako dodaju, u međuvremenu je zaprimljen dopis Središnjeg ureda Porezne uprave Ministarstva financija u kojem se navodi da nema pravne osnove da predstavnička tijela jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava donose odluke kojima se određene porezne obveznike oslobađa plaćanja lokalnih poreza za vrijeme trajanja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uslijed epidemije virusa COVID-19.

-Slijedom navedenog, a sukladno gore navedenoj obavijesti Ministarstva financija, Grad Jastrebarsko bio je, na žalost, primoran staviti izvan snage Odluku u dijelu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina i plaćanja poreza na potrošnju, u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2020.godine- poručili su iz Grada Jastrebarskog.

Foto i izvor: Grad Jastrebarsko