°C 1

Vijećnici zabrinuti za javnu rasvjetu i prometnu situaciju

12.09.2018.

Maja Peranić

Prometno pitanje jedno je od važnijih u gradu Jastrebarskom, gradu čijim centrom prolazi Stara karlovačka cesta, opterećena velikom količinom vozila posebice u ljetnim mjesecima. Poduzimaju se stoga potezi da se tu cestu rastereti, Grad je to pokušao uspostavom mreže jednosmjernih ulica, izgradnjom nadvožnjaka i obilaznice, no prostora za poboljšanje ima na pretek. Upozorili su na to i gradski vijećnici na aktualnom satu protekle sjednice na kojem je najviše pitanja bilo vezano za prometnu situaciju u gradu.

Vijećnik MOST-a Roman Rodić predložio je da se preispita učinkovitost jednosmjernih ulica u Jaski.

-Molio bi da se ponovno revidira ta regulacija prometa u Jaski, jer imamo jednu situaciju na koju me jedan građanin upozorio, a to je skretanje na ulicu Ante Starčevića. To je ulica koja vodi prema osnovnoj školi Ljube Babića i gdje sam se ja, ne jednom, susreo s Česima, Poljacima koji vuku na prikolicama jahte i uopće ne znaju gdje su. Nema razloga da to skretanje ne bude na kraju grada i da se tu preusmjerava promet bez obzira na to što je to malo križanje, ali da se usmjerava promet na autocestu – kazao je Rodić.

Gradonačelnik mu je odgovorio kako se mreža jednosmjernih ulica pokazala dobrom u većini gradova u kojima promet raste i u kojima se pojavljuje stalni nedostatak parkirališnih prostora te je to nešto na što se građani trebaju naviknuti.

-Navika korištenja jednosmjernih ulica naravno treba malo građanima i „sjesti.“ Kad se prije 20-tak godina Zagrebačka ulica proglašavala jednosmjernom bila je to velika pobuna, danas ćete se složiti svi da Zagrebačka ulica nije jednosmjerna ona danas ne bi mogla funkcionirati. Kad konstruiramo sve ostale ulice koje čine tu buduću mrežu ulica vjerujem da će onda slika biti još bolja i kvalitetnija – kazao je gradonačelnik Novosel.

Pješački prijelazi za bolju sigurnost

Sva tri pitanja vijećnice SDP-a, Snježane Janković odnosile su se na prometnu sigurnost u gradu. Vijećnica je pitala u kojoj je fazi projekt izrade pješačkog prijelaza u ulici Josipa bana Jelačića na križanju s ulicom Eugena Kumičića za kojeg je dala inicijativu prije nekoliko sjednica, pitala je mogu li se, kod postojećih pješačkih prijelaza,ukloniti visoki rubnjaci i zamijeniti s iskošenim prijelazima lakšima za roditelje s kolicima te invalide.

Što se tiče prve inicijative gradonačelnik je istaknuo kako je predana Županijskoj upravi za ceste te kako se nada da će se to obaviti ove jeseni. Za uklanjanje visokih rubnjaka odgovorio je pak kako nije riječ o većim zahvatima te se oni mogu obaviti.

-Ako postoje neke lokacije koje građani smatraju iznimno opasnima, prvo smo zainteresirani za takve situacije jer to nisu preveliki građanski zahtjevi, ali one ulice u koje znamo da idemo s rekonstrukcijama, bilo nogostupa ili kolnika onda njih ne krpamo na ovaj način nego rješavamo u tijeku kompletne rekonstrukcije. Svakako da je nama u interesu da svi pješački prijelazi općenito sve barijere budu uklonjene za kretanje pješaka.

Nedostatna javna rasvjeta

Vijećnica Janković je također upozorila na nedostatnu javnu rasvjetu kod Glazbene škole Jastrebarsko te u ulici Eugena Kumičića, a javna rasvjeta bila je i tema na koju je ukazao vijećnik HDZ-a Miljenko Pavlaković.

-Radi se o raskrsnici nakon što se pređe nadvožnjak, kod skretanja za Drvoproizvod i PA-VIN. Postoji problem rasvjete te raskrsnice, sada otkad je ovaj prolaz kojim se ljudi često koriste. Imamo li sada kakav konkretan odgovor i od Hrvatskih cesta zbog opasnosti koja se tamo događa? - pitao je Pavlaković.

Gradonačelnik je odgovorio kako će se ovi problemi javne rasvjete nastojati riješiti u sklopu projekta NEW Light u suradnji sa Zagrebačkom županijom.

-Ovog trena smo u suradnji s projektantom koji radi za područje Grada Jastrebarskog i Regionalnom energetskom agencijom. Radimo elaborat popunjavanja „crnih rupa“ na području grada, gradskih ulica i nekih naselja, jer tamo gdje će se taj projekt provoditi mora će se poštivati tehnička forma, tj. treba postojati ujednačena rasvijetljenost prostora prema propisima, intenzitetima koji propisuju zakoni i neke direktive. Na tome radimo, to je dio jednog velikog projekta. Neće se postaviti lampe na jednoj ili dvije ulice nego se tiče više tisuća rasvjetnih tijela. Vjerujem da ćemo do kraja godine zajedno, kao i mnogi drugi gradovi u županiji pripremiti projekt i kandidirati ga na financiranje – odgovorio je gradonačelnik.

Vijećnika Pavlakovića zanimalo je i može li se što napraviti na pružnom prijelazu Cvetković koji se unatoč zabranama koristi za kamionski prijevoz.

-Tu možemo jedino policijsku postaju zamoliti da malo pojačaju kontrole i da se one koji se ne pridržavaju znakova koji su postavljeni da ih sankcioniraju jer slažem se da otežavaju promet mještanima, a vjerujem da će ti problemi vrlo brzo kroz dvije-tri godine nestati onog trena kad Cvetković dobije novi ulaz, a do onda ih moramo malo stiskati da se drže pravila koje smo postavili na prometnicama – odgovorio je gradonačelnik.

Mrak i na silasku s autoputa

Još jedno pitanje vezano uz javnu rasvjetu gradonačelniku je uputio vijećnik Leon Bastašić (SDP) kojeg je zanimao razvoj situacije oko rasvjetljavanja izlaska s autoceste – jedinog neosjetljivog čvorišta na autocesti.

-Pismeno smo tražili očitovanje autoceste Rijeka-Zagreb vezano uz to osvjetljavanje, dobili smo odgovor da je to ušlo u petogodišnji plan. Drugim riječima, nemam baš neku vjeru da tamo postoji stvarna neka gorljiva želja pa da to pitanje riješi – dodavši kako ne vjeruje da je to baš velika investicija koju Autocesta Rijeka Zagreb ne bi podnijela.

Radovi, radovi, radovi...

Vijećnike su osim rasvjete i prometa zanimala i druga aktualna pitanja.

Vijećnik Petar Španić (nestranački) raspitivao se o rokovima radova Voda Jastrebarsko d.o.o. na području Desinca i okolnih naselja zbog kojih je otežan promet. Direktor Mario Brnabić odgovorio je kako se sve obavlja prema planu, a trebalo bi završiti polovicom siječnja odnosno veljače iduće godine.

Kako se radovi na kanalizaciji obavljaju i u Gornjoj Reki, vijećnik Miljenko Pavlaković apelirao je da se zbog razdoblja u kojem se obavljaju berbe te je ondje intenzivniji promet, gradilišta adekvatno označe.

Vezano za radove na kanalizaciji koji će trajati tri godine, vijećnik Leon Bastašić pitao je na koji će se način, nakon izgradnje kanalizacije vršiti sanacija prometnica. Gradonačelnik je odgovorio kako je projektom obuhvaćena sanacija samo rova za iskop cijevi, a da ostale dijelove prometnica očekuje kompletna rekonstrukcija, za koju se sredstva tek trebaju pronaći.

-To je model koji smo pokazali na slučaju Donjeg Desinca koji je bio financiran jednim drugim dijelom koji je završio prije 2 godine i to će biti slučaj i na ovim prometnicama. Tražimo ovoga trenutka načine i modele kako ćemo ih financirati, radi se o velikim dužinama to je 45 km kanalizacijske mreže znači najmanje jednako toliko dužinskih kilometara prometnica. Tražimo način da kroz te 3 godine kako će projekt ići da sanacija tih ulica i cesta bude kompletna. Tako da nakon izgradnje imamo potpuno obnovljene prometnice – kazao je gradonačelnik Novosel.

Smeća nikad dosta

Bastašića je zanimalo i što se može napraviti po pitanju neodgovornog odlaganja smeća na zelenim otocima koji postaju vrlo ružna slika grada. Gradonačelnik je kazao kako će se u dogovoru s koncesionarom pokušati naći neko adekvatno rješenje.

Tema zbrinjavanja otpada bila je i pitanje vijećnika Romana Rodića koji je ponovo izrazio svoju zabrinutost za reciklažno dvorište. Odgovoreno mu je kako je to pitanje u rukama županije.

-Grad je potpisnik sporazuma kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave na području županije sa Zagrebačkom županijom, i sasvim je sigurno da ćemo pratiti što se događa i aktivno ćemo sudjelovati u donošenju odluka. Naravno činit ćemo sve da to budu odluke koje su dobre za Grad, za sada se to reciklažno dvorište radi, ima sve valjane dozvole i mislim da je ipak velikom broju građana omogućeno da na njega donesu sve one derivate koje se mogu prihvatiti – kazao je gradonačelnik.