°C 22

VZO Krašić: Preventivne mjere zaštite od požara

11.03.2019.

Redakcija

Vatrogasna zajednica Općine Krašić, uputila je nekoliko mjera opreza za sve mještane Općine, a sve u sklopu preventivne mjere zaštite od požara.

Obavijest prenosimo u cijelosti: 

Obavještavamo mještane Općine Krašić da u sklopu provedbe preventivnih mjera zaštite od požara vodi brigu o čistoći svojih stambenih, poslovnih i gospodarskih objekata, tj. da ukloni sve suvišne predmete iz tih objekata, kao i iz njihove blizine, a koji bi mogli izazvati požar.

Posebno obratiti pažnju na ispravnost električnih instalacija u svim objektima, stanju dimnjaka i drugih otvorenih vanjskih ložišta, kao i držanje zapaljivih tekućina (pogonsko gorivo) iznad dopuštenih količina. Osobitu brigu posvetiti kod spaljivanja korova na poljoprivrednim i drugim zakorovljenim površinama.

Odlukom općinskog vijeća općine Krašić ZABRANJENO je spaljivanje korova bez nazočnosti više osoba, koje to spaljivanje mogu držati pod kontrolom, na daljini manjoj od 100 metara do šumskih površina kao i kod djelovanja jačeg vjetra. Kod svakog spaljivanja korova obavezno je obavijestiti Dobrovoljno Vatrogasno Društvo koje djeluje na tom terenu, a po potrebi zatražiti
njihovu nazočnost.

Ako uočite požar, odmah nazovite vatrogasce na telefonski broj 193, s kratkim opisom požara i točnim mjestom, kao i najbližem DVD-u. Molimo pučanstvo da se pridržava ovih preventivnih mjera zaštite od požara da bi istih bilo što manje i što manje nastalih šteta od požara.